Tawaran Biasiswa Pasca-Siswazah Kursi Sheikh Othman Sarawak, UKM

Urusetia Kursi Sheikh Othman Sarawak, UKM telah membuka tawaran biasiswa pasca-siswazah bagi pelajar peringkat Sarjana (Mod Penyelidikan) yang akan mendaftar atau sedang menjalani pengajian di UKM pada Semester 1, Sesi 2022/2023 iaitu Biasiswa Pasca-Siswazah Kursi Sheikh Othman Sarawak, UKM.

Biasiswa Kursi Sheikh Othman Sarawak mula diperkenalkan pada tahun 2022 yang ditawarkan oleh Urusetia Kursi Sheikh Othman Sarawak, UKM bagi calon pasca-siswazah yang akan dan sedang menjalankan penyelidikan berkaitan pembangunan masyarakat Islam Sarawak.

Bagi pelajar yang berminat, mereka boleh membuat permohonan sebelum 31 Julai 2022.

Bidang Penyelidikan

Bidang penyelidikan di bawah biasiswa ini adalah seperti berikut:

 1. Ekonomi Digital Negeri Sarawak.
 2. Pembangunan Tamadun Negeri Sarawak.
 3. Pertanian Moden.
 4. Perusahaan Kecil dan Sederhana.

Kadar Biasiswa

Kadar biasiswa yang ditawarkan adalah mencakupi yuran pengajian dan elaun sara hidup selama 2 tahun/4 semester.

Untuk semester pertama, peruntukan sebanyak RM 10,770.00 merangkumi seperti berikut:

 • RM 5,370.00 (yuran semester pertama).
 • Rm 5,400.00 (elaun sara hidup sebanyak RM 1,800.00 sebulan untuk 3 bulan pertama).

Syarat Umum

Syarat umum bagi permohonan biasiswa ini adalah seperti berikut:

 1. Terbuka kepada mana-mana calon yang akan mendaftar atau sedang menjalani pengajian peringkat Sarjana di UKM pada Semester 1, Sesi 2022/2023.
 2. Keutamaan pemberian biasiswa ini adalah untuk anak Negeri Sarawak.
 3. Pemohon mestilah mengikuti pengajian di UKM secara sepenuh masa dan mod penyelidikan (Full Research).

Syarat Khusus

Pemohon juga perlu menepati syarat khusus yang ditetapkan:

 1. Pemohon mestilah memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang, sekurang- kurangnya Ijazah Sarjana Muda Kelas Kedua Atas atau CGPA/PNGK 3.00 ke atas semasa ijazah pertama.
 2. Melampirkan cadangan proposal kajian sewaktu memohon dan membentang draf berkenaan dalam sesi temuduga oleh panel khas yang akan dilantik oleh Jawatankuasa Pengurusan Kursi.
 3. Memiliki ciri kepimpinan yang tinggi, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan cemerlang dalam perkembangan bakat seperti kepimpinan, kemahiran dan kreativiti merupakan satu kelebihan.

Pemohon Tidak Layak Memohon

Pemohon yang tidak layak memohon biasiswa ini adalah seperti:

 1. Pemohon yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan asas dan khusus yang ditetapkan.
 2. Pemohon yang sedang mengikuti program secara jarak jauh atau separuh masa.
 3. Pemohon yang masih terikat dengan mana-mana badan penajaan.
 4. Pemohon yang telah bekerja.

Tatacara Permohonan

Permohonan biasiswa ini boleh dibuat dengan mengikuti tatacara berikut:

 1. Layari pautan permohonan iaitu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc7gYjVXfkB9BqZZODykI5oN7FWoULQ6-RqMMwCTsdzSBtpA/viewform?usp=sf_link.
 2. Lengkapkan maklumat permohonan.
 3. Muat naik dokumen yang diperlukan.
 4. Klik “Submit” untuk menghantar permohonan.

Pertanyaan Lanjut

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai Biasiswa Pasca-Siswazah Kursi Sheikh Othman Sarawak, UKM, hubungi Pejabat Urusetia Kursi Sheikh Othman Sarawak di talian 03-89215622 atau emel [email protected].

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: