Buku Teks Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Buku teks Geografi Tingkatan 2 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sains Tingkatan 3 dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Penggubalan buku teks ini juga bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 yang bertujuan menyediakan murid untuk menghadapi globalisasi berasaskan ilmu pengetahuan abad ke-21.

Kandungan Buku Teks

Kandungan Buku Teks Geografi Tingkatan 2 ini adalah seperti berikut:

i) Bab 1 Skala dan Jarak

 • Skala
 • Jarak
 • Menentukan Jarak Sebenar Menggunakan Skala
 • Menentukan Jarak Sebenar Berpandukan Skala pada Peta

ii) Bab 2 Peta Topografi

 • Maksud Peta Topografi
 • Garisan Timuran dan Garisan Utaraan
 • Rujukan Grid
 • Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya
 • Mentafsir Peta Topografi

iii) Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi terhadap Cuaca dan Iklim

 • Pergerakan Bumi
 • Putaran Bumi
 • Peredaran Bumi

iv) Bab 4 Cuaca dan Iklim di Malaysia

 • Jenis dan Ciri Iklim di Malaysia
 • Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Kegiatan Manusia di Malaysia
 • Kesan Kegiatan Manusia terhadap Cuaca dan Iklim di Malaysia
 • Perubahan Cuaca dan Iklim di Malaysia

v) Bab 5 Pengangkutan di Malaysia

 • Pengangkutan Darat di Malaysia
 • Pengangkutan Udara dan Air di Malaysia
 • Pengangkutan Awam di Malaysia
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan di Malaysia
 • Kepentingan Pengangkutan Darat, Udara dan Air di Malaysia
 • Kepentingan Pengangkutan Awam di Malaysia
 • Amalan Pengangkutan Lestari

vi) Bab 6 Telekomunikasi di Malaysia

 • Alat Telekomunikasi di Malaysia
 • Kemajuan Alat Telekomunikasi di Malaysia
 • Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia
 • Kesan Telekomunikasi terhadap Pembangunan Negara
 • Penggunaan Alat Telekomunikasi Secara Beretika

vii) Bab 7 Kepelbagaian Iklim dan Pengaruhnya terhadap Kegiatan Manusia di Asia

 • Kepelbagaian Iklim di Asia
 • Ciri Iklim Mengikut Zon di Asia
 • Zon Iklim Sejuk
 • Zon Iklim Sejuk Sederhana
 • Zon Iklim Panas Sederhana
 • Zon Iklim Panas

viii) Bab 8 Jenis dan Kemajuan Pengangkutan di Asia

 • Jenis Pengangkutan di Asia
 • Kemajuan Pengangkutan di Asia
 • Kesan Pengangkutan terhadap Masyarakat, Ekonomi dan Alam Sekitar di Asia

ix) Bab 9 Pemanasan Global

 • Maksud Pemanasan Global
 • Faktor-faktor Pemanasan Global
 • Kesan-kesan Pemanasan Global
 • Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pemanasan Global

x) Bab 10 Teknologi Hijau

 • Konsep Teknologi Hijau
 • Ciri-ciri Produk Teknologi Hijau
 • Contoh Produk Teknologi Hijau
 • Kepentingan Teknologi Hijau
 • Amalan Berkonsepkan Teknologi Hijau

xi) Bab 11 Panduan Kerja Lapangan

 • Pemilihan Isu dan Tajuk
 • Menentukan Objektif
 • Penentuan Kaedah Kajian
 • Cara Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
 • Merumus dan Menulis Laporan Kajian

Muat Turun Buku Teks Geografi Tingkatan 2

Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 2 ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

Skema Jawapan

Skema jawapan latihan di dalam buku teks ini boleh dirujuk melalui file di bawah:

CARA MEMUAT TURUN BUKU TEKS DIGITAL ASAS MELALUI PELANTAR PEMBELAJARAN DIGITAL DELIMA : Layari laman sesawang berikut : http://www.moe-dl.edu.my

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: