Buku Teks Kimia Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Buku Teks Kimia Tingkatan 5 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kimia Tingkatan 5 yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM dan memenuhi keperluan DSKP, buku ini ditulis berasaskan 3 domain iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Empat tema yang dibincangkan dalam buku ini ialah Proses Kimia, Kimia Organik, Haba dan Teknologi Bidang Kimia.

Buku teks ini dilengkapi dengan ciri-ciri istimewa seperti Kemahiran Berkir Aras Tinggi (KBAT), Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21), Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Bab 1 Keseimbangan Redoks

 • Pengoksidaan dan penurunan
 • Keupayaan elektrod piawai
 • Sel kimia
 • Sel elektrolisis
 • Pengekstrakan logam daripada bijihnya
 • Pengaratan

ii) Bab 2 Sebatian Karbon

 • Jenis-jenis sebatian karbon
 • Siri homolog
 • Sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog
 • Isomer dan penamaan mengikut IUPAC

iii) Bab 3 Termokimia

 • Perubahan haba dalam tindak balas
 • Haba tindak balas
 • Aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian

iv) Bab 4 Polimer

 • Polimer
 • Getah asli
 • Getah sintetik

v) Bab 5 Kimia Konsumer dan Industri

 • Minyak dan lemak
 • Bahan pencuci
 • Bahan tambah makanan
 • Ubat-ubatan dan bahan kosmetik
 • Aplikasi nanoteknologi dalam industri
 • Aplikasi Teknologi Hijau dalam pengurusan sisa industri

Muat Turun Buku Teks Kimia Tingkatan 5

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 5 ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

Skema Jawapan

Skema jawapan latihan di dalam buku teks ini boleh dirujuk melalui file PDF di bawah:

CARA MEMUAT TURUN BUKU TEKS DIGITAL ASAS MELALUI PELANTAR PEMBELAJARAN DIGITAL DELIMA : Layari laman sesawang berikut : http://www.moe-dl.edu.my

Baca juga:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: