Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4

Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM ini diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tambahan Tingkatan 4.

Selain itu, buku ini juga bermatlamat untuk membentuk individu yang berfikrah matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan.

Kandungan buku teks ini menyepadukan enam tunjang kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai serta menerapkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfi kir Aras Tinggi (KBAT).

Buku teks ini menggabungjalinkan kepelbagaian strategi pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan murid memahami kandungan secara mendalam serta mengasah pemikiran ke aras yang lebih tinggi.

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Bab 1 Fungsi

 • Fungsi
 • Fungsi Gubahan
 • Fungsi Songsang

ii) Bab 2 Fungsi Kuadratik

 • Persamaan dan Ketaksamaan Kuadratik
 • Jenis-jenis Punca Persamaan Kuadratik
 • Fungsi Kuadratik

iii) Bab 3 Sistem Persamaan

 • Sistem Persamaan Linear dalam Tiga Pemboleh Ubah
 • Persamaan Serentak yang Melibatkan Satu Persamaan
 • Linear dan Satu Persamaan Tak Linear

iv) Bab 4 Indeks, Surd dan Logaritma

 • Hukum Indeks
 • Hukum Surd
 • Hukum Logaritma
 • Aplikasi Indeks, Surd dan Logaritma

v) Bab 5 Janjang

 • Janjang Aritmetik
 • Janjang Geometri

vi) Bab 6 Hukum Linear

 • Hubungan Linear dan Tak Linear
 • Hukum Linear dan Hubungan Tak Linear
 • Aplikasi Hukum Linear

vii) Bab 7 Geometri Koordinat

 • Pembahagi Tembereng Garis
 • Garis Lurus Selari dan Garis Lurus Serenjang
 • Luas Poligon
 • Persamaan Lokus

viii) Bab 8 Vektor

 • Vektor
 • Penambahan dan Penolakan Vektor
 • Vektor dalam Satah Cartes

ix) Bab 9 Penyelesaian Segi Tiga

 • Petua Sinus
 • Petua Kosinus
 • Luas Segi Tiga
 • Aplikasi Petua Sinus, Petua Kosinus dan Luas Segi Tiga

x) Bab 10 Nombor Indeks

 • Nombor Indeks
 • Indeks Gubahan

Muat Turun Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4

Buku Teks Digital Matematik Tambahan Tingkatan 4 ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

CARA MEMUAT TURUN BUKU TEKS DIGITAL ASAS MELALUI PELANTAR PEMBELAJARAN DIGITAL DELIMA : Layari laman sesawang berikut : http://www.moe-dl.edu.my

Baca juga:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: