Buku Teks Matematik Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Buku teks Matematik Tingkatan 3 ini diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Buku ini terdiri daripada 9 bab yang disusun dan dirancang secara sistematik berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tingkatan 3.

Pada permulaan bab, murid akan diperkenalkan kepada bahan rangsangan yang berkaitan dengan kehidupan harian untuk merangsang pemikiran murid tentang konsep sesuatu topik.

Di samping itu, Standard Kandungan dan daftar kata turut disertakan untuk memberikan gambaran ringkas tentang kandungan bab.

Buku Teks Matematik Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Bab 1 Indeks

 • Tatatanda Indeks
 • Hukum Indeks

ii) Bab 2 Bentuk Piawai

 • Angka Bererti
 • Bentuk Piawai

iii) Bab 3 Matematik Pengguna: Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang

 • Simpanan dan Pelaburan
 • Pengurusan Kredit dan Hutang

iv) Bab 4 Lukisan Berskala

 • Lukisan Berskala

v) Bab 5 Nisbah Trigonometri

 • Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sudut Tirus dalam Segi Tiga Bersudut Tegak

vi) Bab 6 Sudut dan Tangen bagi Bulatan

 • Sudut pada Lilitan dan Sudut Pusat yang Dicangkum oleh Suatu Lengkok
 • Sisi Empat Kitaran
 • Tangen kepada Bulatan
 • Sudut dan Tangen bagi Bulatan

vii) Bab 7 Pelan dan Dongakan

 • Unjuran Ortogon
 • Pelan dan Dongakan

viii) Bab 8 Lokus dalam Dua Dimensi

 • Lokus
 • Lokus dalam Dua Dimensi

ix) Bab 9 Garis Lurus

 • Garis Lurus

Muat Turun Buku Teks Matematik Tingkatan 3

Buku Teks Digital Matematik Tingkatan 3 ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

Untuk memuat turun keseluruhan buku teks digital dari Portal DELIMA, sila rujuk pautan berikut:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: