Buku Teks Sains Tingkatan 3 DLP KSSM

Buku teks Sains Tingkatan 3 DLP diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk Tingkatan 3 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Buku direka untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Sains Negara untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing, dinamik, teguh dan berdaya tahan serta mampu menguasai sepenuhnya pengetahuan saintifik dan kecekapan teknologi.

Pelajar juga didedahkan dengan Kemahiran Pemikiran Aras Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS), kemahiran komunikasi dan makluman, kemahiran membuat keputusan, kemahiran menyelesaikan masalah, kehidupan dan kerjaya yang berteraskan nilai-nilai murni untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21.

Selain itu, pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran STEM juga diterapkan melalui pendekatan berasaskan inkuiri, penyelesaian masalah dan berasaskan projek untuk menggalakkan minat dalam kalangan pelajar dalam sains dan teknologi.

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Chapter 1 Stimuli and Responses

 • Human Nervous System
 • Stimuli and Responses in Humans
 • Stimuli and Responses in Plants
 • Importance of Responses to Stimuli in Animals

ii) Chapter 2 Respiration

 • Human Respiratory System
 • Movement and Exchange of Gases in the Human Body
 • Health of Human Respiratory System
 • Adaptations in Respiratory Systems
 • Gaseous Exchange in Plants

iii) Chapter 3 Transportation

 • Transport System in Organisms
 • Blood Circulatory System
 • Human Blood
 • Transport System in Plants
 • Blood Circulatory System in Animals and Transport System in Plants

iv) Chapter 4 Reactivity of Metals

 • Variety of Minerals
 • Reactivity Series of Metals
 • Extraction of Metals from their Ores

v) Chapter 5 Thermochemistry

 • Endothermic and Exothermic Reactions

vi) Chapter 6 Electricity and Magnetism

 • Generation of Electricity
 • Transformer
 • Transmission and Distribution of Electricity
 • Calculating the Cost of Electricity Consumption

vii) Chapter 7 Energy and Power

 • Work, Energy and Power
 • Potential Energy and Kinetic Energy
 • Principle of Conservation of Energy

viii) Chapter 8 Radioactivity

 • Discovery of Radioactivity
 • Atom and Nucleus
 • Ionising and Non-ionising Radiation
 • Uses of Radioactive Radiation

ix) Chapter 9 Space Weather

 • Activities of the Sun that Affect the Earth
 • Space Weather

x) Chapter 10 Space Exploration

 • Development in Astronomy
 • Development of Technology and their Application in Space Exploration

Muat Turun Buku Teks Sains Tingkatan 3 DLP

Buku Teks Digital Sains Tingkatan 3 DLP ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

CARA MEMUAT TURUN BUKU TEKS DIGITAL ASAS MELALUI PELANTAR PEMBELAJARAN DIGITAL DELIMA : Layari laman sesawang berikut : http://www.moe-dl.edu.my

Baca juga:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: