Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Buku teks Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah ini diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Buku ini mengandungi 10 bab berdasarkan tema Malaysia dan Masa Hadapan yang terbahagi kepada empat tajuk utama.

Tajuk pertama, Pengukuhan Kedaulatan Negara dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu Konsep Kedaulatan Negara, Perlembagaan Persekutuan, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen serta Sistem Persekutuan.

Tajuk kedua, Pembentukan Malaysia yang mengandungi 2 bahagian, iaitu Gagasan Pembentukan Malaysia dan Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia.

Tajuk ketiga ialah Kemakmuran Negara yang dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu Membina Kesejahteraan Negara dan Membina Kemakmuran Negara.

Seterusnya tajuk keempat, Malaysia di Persada Dunia yang merangkumi 3 bahagian, iaitu Asas Pembinaan Dasar Luar Malaysia, Pemantapan Dasar Luar Malaysia dan Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia.

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Bab 1 Kedaulatan Negara

 • Konsep Kedaulatan
 • Ciri Negara yang Berdaulat
 • Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat
 • Langkah Mempertahankan Kedaulatan

ii) Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

 • Latar Belakang Sejarah
 • Perlembagaan Persekutuan
 • Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan
 • Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan
 • Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965

iii) Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen

 • Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen
 • Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja
 • Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan
 • Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa
 • Keunikan Amalan Demokrasi Berparlimen di Negara Kita

iv) Bab 4 Sistem Persekutuan

 • Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita
 • Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
 • Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
 • Faktor yang Mengukuhkan Sistem Persekutuan

v) Bab 5 Pembentukan Malaysia

 • Konsep Gagasan Malaysia
 • Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia
 • Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia
 • Langkah Pembentukan Malaysia
 • Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia
 • Konfrontasi dan Usaha Menangani

vi) Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia

 • Cabaran Dalaman Malaysia
 • Pemisahan Singapura
 • Menangani Ancaman Komunis
 • Isu Pembangunan dan Ekonomi
 • Tragedi Hubungan antara Kaum

vii) Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara

 • Perpaduan dan Integrasi Nasional
 • Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Perpaduan
 • Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • Sukan sebagai Alat Perpaduan
 • Rukun Negara sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara

viii) Bab 8 Membina Kemakmuran Negara

 • Pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
 • Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
 • Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
 • Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
 • Pencapaian Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

ix) Bab 9 Dasar Luar Malaysia

 • Latar Belakang Dasar Luar
 • Asas Penggubalan Dasar Luar
 • Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
 • Malaysia dalam Komanwel
 • Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar
 • Malaysia dalam Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)
 • Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Tanpa Pihak (NAM)
 • Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC)

x) Bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia

 • Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
 • Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa
 • Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan
 • Usaha Mengekalkan Kelestarian Global
 • Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan

Muat Turun Buku Teks Sejarah Tingkatan 5

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 5 ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

Skema Jawapan

Skema jawapan latihan di dalam buku teks ini boleh dirujuk melalui file PDF di bawah:

CARA MEMUAT TURUN BUKU TEKS DIGITAL ASAS MELALUI PELANTAR PEMBELAJARAN DIGITAL DELIMA : Layari laman sesawang berikut : http://www.moe-dl.edu.my

Baca juga:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: