Category Buku Teks

Buku Teks Sains Tingkatan 3 DLP KSSM

buku teks sains tingkatan 3 dlp

Buku teks Sains Tingkatan 3 DLP diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk Tingkatan 3 yang disediakan oleh KementerianPendidikan Malaysia (KPM). Buku direka untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Sains Negara untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing, dinamik, teguh dan…

Buku Teks Sains Tingkatan 2 DLP KSSM

buku teks sains tingkatan 2 dlp

Buku teks Sains Tingkatan 2 DLP ini diterbitkan untuk pelajar Tingkatan 2 berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 2 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Buku ini ditulis dengan lebih menekankan kepada kemahiran berfikir, kemahiran maklumat dan komunikasi, membuat keputusan-kemahiran membuat…

Buku Teks Matematik Tingkatan 3 DLP KSSM

buku teks matematik tingkatan 3 dlp

Buku Teks Matematik Tingkatan 3 DLP ini ini disediakan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Buku ini mengandungi 9 bab yang disusun secara sistematik berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tingkatan 3. Pada permulaan setiap bab, murid-murid diperkenalkan…

Buku Teks Sains Tingkatan 1 DLP KSSM

buku teks sains tingkatan 1 dlp

Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sains Tingkatan 1 Dual Language Programme (DLP) ini diterbitkan untuk pelajar Tingkatan 1 berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 1 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). KSSM dibangunkan untuk memenuhi dasar baharu di bawah…

Buku Teks Ekonomi Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

buku teks ekonomi tingkatan 4

Buku Teks Ekonomi Tingkatan 4 KSSM ini diterbitkan untuk memenuhi objektif Kurikulum Standard Ekonomi iaitu menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi. Ini bagi memupuk nilai-nilai murni supaya murid dapat menyedari dan memahami masalah ekonomi, menghargai sumbangan daripada segala kegiatan…

Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4

buku teks matematik tambahan

Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM ini diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tambahan Tingkatan 4. Selain itu, buku ini juga bermatlamat untuk membentuk individu yang berfikrah matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan. Kandungan buku teks…

Buku Teks Perniagaan Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

buku teks perniagaan tingkatan 4

Buku Teks Perniagaan Tingkatan 4 ini diterbitkan dengan berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) di samping penggunaan bahan-bahan rujukan yang lain. Buku ini berkonsepkan korporat, interaktif, eye rest dan santai bagi menarik minat murid untuk terus mempelajari mata pelajaran…