Contoh Karangan Alam Sekitar

Bagi adik-adik yang sedang mencari idea penulisan karangan bertemakan alam sekitar, di bawah kami kongsikan contoh karangan A++ untuk tajuk “Langkah-Langkah Menjaga Alam Sekitar” sebagai rujukan anda.

Isi Penting Karangan Alam Sekitar

Berikut senarai isi penting yang boleh dimasukkan dalam karangan alam sekitar:

 1. Mengurangkan, Menggunakan Semula, dan Mengitar Semula (3R)
  • Mengurangkan penggunaan sumber alam dan barang yang tidak diperlukan
  • Menggunakan semula barang yang telah digunakan untuk tujuan lain
  • Mengolah bahan buangan yang telah digunakan untuk dijadikan produk baru
 2. Penanaman Pokok dan Pemuliharaan Hutan
  • Menanam lebih banyak pokok untuk mengurangkan jumlah karbon dioksida dalam atmosfera
  • Melindungi hutan daripada aktiviti penebangan dan pembalakan yang tidak terkawal
 3. Mengurangkan Pencemaran
  • Membuang bahan buangan dengan cara yang betul
  • Menggunakan kenderaan yang lebih mesra alam dan pengangkutan awam
  • Mematuhi peraturan pencemaran industri dan menggunakan teknologi yang lebih mesra alam
  • Menjaga sumber air dengan tidak mencemarkan sungai, tasik, dan lautan
 4. Pendidikan dan Kesedaran Alam Sekitar
  • Memasukkan topik alam sekitar dalam kurikulum pendidikan
  • Mengadakan kempen dan program kesedaran alam sekitar untuk menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam usaha menjaga alam sekitar

Contoh Karangan Alam Sekitar

Pendahuluan

Alam sekitar merupakan sumber kehidupan yang penting untuk manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Namun, akibat kesilapan dan kecuaian manusia, alam sekitar kini mengalami masalah seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta penggundulan hutan dan kepupusan spesies. Oleh itu, langkah-langkah proaktif perlu diambil untuk melindungi dan menjaga alam sekitar agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan dan kekayaan alam semula jadi. Dalam karangan ini, kita akan membincangkan empat langkah yang boleh diambil untuk menjaga alam sekitar.

Isi 1: Mengurangkan, Menggunakan Semula, dan Mengitar Semula (3R)

Salah satu langkah penting dalam menjaga alam sekitar adalah dengan mengamalkan konsep 3R, iaitu mengurangkan (reduce), menggunakan semula (reuse), dan mengitar semula (recycle). Mengurangkan bermaksud mengurangkan penggunaan sumber alam dan barang yang tidak diperlukan. Sebagai contoh, kita boleh mengurangkan penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan beg kain yang boleh digunakan berulang kali. Menggunakan semula pula bermaksud menggunakan barang yang telah digunakan untuk tujuan lain. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan botol kaca yang telah digunakan untuk menyimpan makanan. Akhir sekali, mengitar semula bermaksud mengolah bahan buangan yang telah digunakan untuk dijadikan produk baru. Contohnya, kertas yang telah digunakan boleh diolah semula menjadi kertas baru.

Isi 2: Penanaman Pokok dan Pemuliharaan Hutan

Penanaman pokok dan pemuliharaan hutan merupakan langkah yang penting dalam menjaga alam sekitar. Pokok berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, dan pemelihara kestabilan tanah. Dengan menanam lebih banyak pokok, kita boleh membantu mengurangkan jumlah karbon dioksida dalam atmosfera dan melawan pemanasan global. Selain itu, pemuliharaan hutan juga penting dalam menjaga kepelbagaian spesies dan keseimbangan ekosistem. Oleh itu, kita harus memastikan hutan dilindungi daripada aktiviti penebangan dan pembalakan yang tidak terkawal.

Isi 3: Mengurangkan Pencemaran

Pencemaran air, udara, dan tanah merupakan masalah utama yang dihadapi alam sekitar. Oleh itu, kita perlu mengambil langkah untuk mengurangkan pencemaran ini. Pertama, kita perlu memastikan bahan buangan dibuang dengan cara yang betul. Sebagai contoh, bahan buangan elektronik harus dibuang di tempat khas yang disediakan oleh pihak berkuasa. Kedua, kita harus menggunakan kenderaan yang lebih mesra alam, seperti kereta elektrik atau menggunakan pengangkutan awam. Ketiga, industri harus mematuhi peraturan pencemaran yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan menggunakan teknologi yang lebih mesra alam dalam proses pengeluaran mereka. Keempat, kita harus menjaga sumber air dengan tidak mencemarkan sungai, tasik, dan lautan dengan bahan kimia dan sampah.

Isi 4: Pendidikan dan Kesedaran Alam Sekitar

Pendidikan dan kesedaran alam sekitar merupakan salah satu langkah terpenting dalam menjaga alam sekitar. Masyarakat perlu diberi pengetahuan mengenai isu-isu alam sekitar dan cara-cara untuk menjaga kelestarian sumber alam semulajadi. Pendidikan alam sekitar boleh dimulakan di peringkat sekolah rendah dengan memasukkan topik seperti kepelbagaian biologi, keberkesanan sumber, dan isu-isu pencemaran dalam kurikulum. Selain itu, kempen dan program kesedaran alam sekitar boleh dianjurkan oleh pihak berkuasa, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), dan komuniti setempat untuk menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam usaha menjaga alam sekitar.

Penutup

Kesimpulannya, langkah-langkah yang telah dinyatakan seperti mengamalkan konsep 3R, penanaman pokok dan pemuliharaan hutan, mengurangkan pencemaran, serta pendidikan dan kesedaran alam sekitar merupakan usaha yang penting untuk menjaga alam sekitar. Semua pihak perlu bekerjasama dan berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan langkah-langkah ini demi kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang. Hanya dengan usaha bersama, kita dapat memastikan keindahan dan kekayaan alam semulajadi dapat dinikmati oleh generasi masa depan.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: