Koleksi Kertas Peperiksaan Sebenar SPM Matematik

Matematik merupakan salah satu subjek yang lazimnya diberi perhatian oleh para guru dan pelajar bagi dalam menghadapi peperiksaan SPM.

Bagi memastikan pelajar mendapat markah yang cemerlang di dalam peperiksaan SPM, mereka perlu selalu membuat latihan terutamanya soalan-soalan Matematik.

Tindakan ini dapat mengasah kefahaman dan para pelajar untuk menjawab dengan baik subjek ini di dalam peperiksaan kelak.

Format Peperiksaan

Format peperiksaan untuk subjek ini di dalam peperiksaan SPM adalah seperti berikut:

Koleksi Kertas Soalan

Koleksi kertas soalan SPM Matematik mengikut tahun adalah seperti berikut:

i) Tahun 2020 Kertas 1 (Ulangan)

Tahun 2020 Kertas 2 (Ulangan)

ii) Tahun 2019 Kertas 1

Tahun 2019 Kertas 2

iii) Tahun 2018 Kertas 1 (Ulangan)

Tahun 2018 Kertas 2 (Ulangan)

iv) Tahun 2017 Kertas 1 (Ulangan)

Tahun 2017 Kertas 2 (Ulangan)

Peringatan Kepada Calon Peperiksaan

Calon yang menduduki peperiksaan SPM di dewan/bilik peperiksaan adalah dilarang:

 1. Membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan, Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan, telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam Bilik Menunggu/Bilik Lapor Diri/Dewan/Bilik Peperiksaan/Bilik Ujian/Makmal Peperiksaan/Bilik Kuarantin kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
 2. Menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di Bilik Menunggu/Bilik Lapor
  Diri/Dewan/Bilik Peperiksaan/Bilik Ujian/Makmal Peperiksaan/Bilik Kuarantin.
 3. Mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 4. Memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar Bilik Menunggu/Bilik Lapor Diri/Dewan/Bilik Peperiksaan/Bilik Ujian/Makmal Peperiksaan/Bilik Kuarantin walau dengan apa-apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 5. Menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
 6. Menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas
  Peperiksaan/Ketua Pengawas Amali/Ketua Pentaksir Pusat Ujian/Ketua Pentaksir (Assessor).
 7. Menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 8. Membuat rujukan di luar Bilik Menunggu/Bilik Lapor Diri/Dewan/Bilik Peperiksaan/Bilik Ujian/Makmal Peperiksaan/Bilik Kuarantin semasa peperiksaan.
 9. Membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari Bilik Menunggu/Bilik Lapor Diri/Dewan/Bilik
  Peperiksaan/Bilik Ujian/Makmal Peperiksaan/Bilik Kuarantin.
 10. Membuat cubaan memberi suapan/rasuah dengan apa-apa cara sekalipun kepada petugas
  peperiksaan/petugas pemeriksaan.

Mengenai SPM 2022

Untuk maklumat lanjut mengenai SPM 2022, sila layari laman web http://lp.moe.gov.my/index.php/jw-spm/1187-jadual-waktu-peperiksaan-spm-2022

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: