Koleksi Kertas Soalan Sejarah Percubaan SPM

Sejarah merupakan salah satu subjek yang penting di dalam SPM kerana subjek ini merupakan subjek yang menentukan pelajar dapat memasuki ke universiti selain subjek Bahasa Melayu.

Berbanding subjek-subjek yang lain, subjek ini memerlukan pelajar untuk mengulang kaji fakta sejarah dengan tepat bagi memastikan mereka menjawab dengan betul.

Bagi memastikan para pelajar mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan, pelajar adalah dinasihatkan untuk membuat latihan kertas peperiksaan sebelum ini.

Berikut adalah koleksi soalan Sejarah percubaan SPM untuk tahun-tahun sebelum ini:

Tahun 2021

i) Pulau Pinang

Soalan kertas 1 dan skema jawapan kertas 1

Soalan kertas 2

Skema jawapan kertas 2

ii) Perlis

Soalan kertas 1

Soalan kertas 2

Skema jawapan kertas 1

Skema jawapan kertas 2

iii) Sarawak

Soalan kertas 1

Soalan kertas 2

Skema jawapan

iv) Melaka

Soalan kertas 1

Soalan kertas 2

Skema jawapan kertas 1

Skema jawapan kertas 2

v) Kelantan

Soalan kertas 1

Soalan kertas 2

Skema jawapan kertas 1

Skema jawapan kertas 2

Mengenai Percubaan SPM

Untuk mengetahui perkembangan terkini peperiksaan percubaan SPM, sila layari laman web https://www.moe.gov.my/.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: