Permohonan Latihan Industri (LI) FELDA 2023

Pelajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang sedang mencari penempatan Latihan Industri (LI) boleh memohon untuk menjalankan LI di FELDA pada tahun 2023.

FELDA adalah agensi yang ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 (Akta 474) untuk pembangunan tanah dan penempatan semula dengan objektif pembasmian kemiskinan melalui penanaman tanaman minyak sawit dan getah.

Antara fungsi utama agensi ini adalah untuk melaksanakan projek-projek pembangunan tanah dan aktiviti pertanian, perindustrian dan komersial sosial ekonomi.

Agensi ini juga telah melancarkan beberapa entiti korporat swasta terutamanya untuk memastikan pertumbuhan bagi manfaat peneroka dapat dinikmati seperti FELDA Holdings Sendirian Berhad, FELDA Plantations Sendirian Berhad dan FELDA Global Ventures (FGV). 

Pada masa ini, agensi ini menjalankan peranan utamanya dengan menyediakan beberapa kemudahan yang mencukupi dan moden di kawasan rancangan FELDA bagi memastikan generasi para peneroka seterusnya mendapat asas pendidikan yang elok dan wajar termasuk berpendidikan tinggi kepada yang sesuai untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi dan kualiti hidup mereka.

Oleh itu, bagi pelajar IPT yang berminat untuk menjalankan LI di agensi ini, sila buat permohonan sebelum tarikh tutup iaitu pada 8 Disember 2022.

Tempoh LI

Tempoh LI yang ditawarkan kepada para pelajar adalah daripada bulan Januari 2023 sehingga Jun 2023.

Bidang Pengajian

Bidang pengajian yang layak untuk memohon adalah seperti berikut:

 • Asas Tani
 • Kewangan
 • Pengurusan
 • Perladangan
 • Sosial
 • Teknologi

Syarat Permohonan

Syarat permohonan untuk menjalankan LI di agensi ini adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia. Keutamaan diberikan kepada warga FELDA.
 2. Sedang mngikuti pengajian di peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana Muda di IPTA/S dalam atau luar negara.
 3. Mendapat CGPA semasa 3.0 dan ke atas.
 4. Tempoh latihan tidak kurang dari 60 hari.
 5. Bertepatan dengan bidang keutamaan berkaitan dengan FELDA.
 6. Bayaran elaun tertakluk kepada kadar yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Cara Memohon

Pelajar perlu mengemukakan surat permohonan dan menghantar melalui email ke alamat [email protected].

Pertanyaan Lanjut

Pertanyaan lanjut mengenai permohonan LI di agensi ini, sila hubungi Jabatan Pengurusan Modal Insan FELDA di talian 03-21912191 atau melayari https://www.felda.gov.my/ untuk maklumat lanjut.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: