MUET Sesi 2 2024: Pendaftaran Malaysian University English Test

Pelajar yang ingin memohon memasuki institusi pengajian tingggi di Malaysia bagi mengikuti program ijazah pertama diwajibkan untuk mengambil Peperiksaan Malaysian University English Test (MUET).

Oleh itu, Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) telah membuka pendaftaran MUET Sesi 2 2024.

Berikut adalah info dan cara mendaftar untuk peperiksaan ini.

Mengenai MUET

Untuk makluman, MUET ialah peperiksaan yang diperkenalkan pada tahun 1999 bagi mengukur tahap penguasaan Bahasa Inggeris untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Peperiksaan ini dilaksanakan 3 kali setahun dan dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MEM) yang merupakan badan yang bertanggungjawab mengelolakan peperiksaan-peperiksaan tertentu di dalam negara.

Lazimnya, peperiksaan ini akan diambil oleh pelajar yang sedang mengikuti pengajian Matrikulasi/Asasi dan Tingkatan 6 sebelum mereka menyambung pengajian bagi program ijazah pertama di IPT yang dipohon.

Tarikh Pelaksanaan

Mulai 2012, MUET akan dijalankan sebanyak tiga kali setahun iaitu pada bulan:

  • Mac
  • Julai
  • November

Syarat Kelayakan

Tiada sebarang syarat yang dikenakan oleh MPM untuk individu yang ingin menduduki peperiksaan ini.

Kadar Bayaran

Kadar bayaran yuran MUET yang akan dikenakan adalah sebanyak RM150.00 untuk warganegara Malaysia dan RM350.00 untuk bukan warganegara Malaysia.

Komponen Peperiksaan

Calon yang mengambil peperiksaan MUET perlu menjalani 4 komponen peperiksaan iaitu:

Kod KertasNama KertasTempoh Peperiksaan
800/1Listening 50 minit
800/2 Speaking 30 minit
800/3Reading 75 minit
800/4Writing75 minit

Adalah diingatkan pelajar pelu mengambil keempat-empat kertas terbabit dan sijil peperiksaan tidak akan dikeluarkan sekiranya calon gagal mengambil keempat-empat kertas tersebut.

Pemarkahan Peperiksaan

Jumlah markah keseluruhan bagi peperiksaan MUET ialah 360 markah dengan kriteria pemarkahan peperiksaan bagi setiap kertas adalah seperti berikut:

Nama KertasMarkah Maksimum
Listening 90 markah
 Speaking 90 markah
Reading 90 markah
Writing 90 markah

Keputusan peperiksaan keseluruhan akan dikategorikan mengikut Band yang ditetapkan iaitu:

Jumlah MarkahBand
331 – 3605+
294 – 3305.0
258 –2934.5
211 –2574.0
164 – 2103.5
123 – 1633.0
82 – 1222.5
36 – 812.0
1 – 351.0

Contoh Peperiksaan

Video di bawah merupakan contoh peperiksaan bagi kertas 800/2 Speaking dijalankan:

Tarikh Peperiksaan MUET Sesi 2 2024

Tarikh peperiksaan MUET bagi sesi 2 2024 adalah seperti berikut:

  • Ujian bertulis: 3 Ogos 2024
  • Ujian lisan (speaking): 23, 24, 25, 29, 31 Julai dan 1 Ogos 2024.

Cara Mendaftar

Untuk mendaftar peperiksaan MUET bagi calon persendirian, sila ikuti langkah-langkah berikut iaitu:

  1. Layari laman web pendaftran MUET iaitu https://muet.mpm.edu.my/registration
  2. Pilih negeri dan pusat peperiksaan MUET yang diingini.
  3. Isi maklumat diri yang diperlukan.
  4. Buat pembayaran melalui FPX atau Kad Kredit.
  5. Slip pendaftaran peperiksaan akan diberikan selepas pembayaran dilakukan.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai peperiksaan MUET Sesi 2 2024, sila layari laman web https://muet.mpm.edu.my/home

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: