Permohonan Tajaan Pendidikan LZNK Kategori Universiti Awam 2021

tajaan-pendidikan-lznk

Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) mengalu-alukan anak-anak Negeri Kedah yang melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Awam dalam negara untuk memohon Tajaan Pendidikan LZNK. Tajaan Pendidikan LZNK merupakan tajaan penuh sepanjang pengajian kepada mahasiswa/mahasiswi yang berkelayakkan mengikut…

Permohonan TVET MARA: Kemasukan Ke KKTM, MJII & IKM

tvet-mara

Individu yang berminat melanjutkan pengajian ke peringkat Sijil dan Diploma dalam jurusan TVET sama ada di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA Japan Industrial Institute (MJII), dan Institut Kemahiran MARA (IKM), anda boleh membuat permohonan kemasukan segera bagi kemasukan sesi…

Login e-Operasi KPM: Kemaskini Modul Pengurusan Guru

e-operasi

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan satu sistem di bawah Sistem Pengurusan Sekolah iaitu Modul Pengurusan Guru yang dipanggil sistem e-Operasi. Tujuan e-Operasi ini diwujudkan adalah bagi memudahkan tugas pengurusan bagi guru dan bukan guru di bawah KPM seperti tugasan…

Permohonan Biasiswa Yayasan Bursa Malaysia Tahun 2021

biasiswa-yayasan-bursa-malaysia

Yayasan Bursa Malaysia mengalu-alukan pelajar yang datang daripada keluarga kurang berkemampuan untuk memohon Biasiswa Yayasan Bursa Malaysia 2021. Untuk makluman, Yayasan Bursa Malaysia telah memberikan biasiswa penuh kepada pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan untuk menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana…

Permohonan Skim Pelajar Cemerlang (SPC) Yayasan Terengganu

spc

Pelajar anak Terengganu yang akan melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi (IPT) dalam negara dialu-alukan memohon Skim Pelajar Cemerlang (SPC) daripada Yayasan Terengganu. Untuk pengetahuan, Yayasan Terengganu ditubuhkan pada 1 Mei 1972 di bawah Enakmen Terengganu Bil. 9 Tahun 1972…

GrEP MARA: Permohonan Graduate Excellence Programme 2021

grep-2021

Majlis Amanah Rakyat (MARA) menawarkan pinjaman pelajaran dalam bentuk pinjaman boleh ubah ke peringkat Pasca Siswazah (Sarjana dan Doktor Falsafah) di Institusi PengajianTinggi (IPT) terkemuka dalam dan luar negara menerusi Graduate Excellence Programme (GrEP) 2021. GrEP adalah pinjaman boleh ubah yang ditawarkan…

Permohonan Biasiswa Sultan Ibrahim Untuk Ijazah Sarjana & PhD

biasiswa-sultan-ibrahim

Mahasiswa daripada Negeri Johor yang akan atau sedang menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah (PhD), sukacita dimaklumkan permohonan Biasiswa Sultan Ibrahim telah dibuka. Biasiswa Sultan Ibrahim yang diuruskan oleh Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) ditawarkan kepada mahasiswa di…

Permohonan Skim Biasiswa Pengajian Tinggi Yayasan W. Persekutuan

skim-biasiswa-pengajian-tinggi

Anak-anak Wilayah Persekutuan terutamanya daripada keluarga berpendapatan rendah yang berjaya melanjutkan pengajian ke Universiti Awam (UA) bagi sesi pengajian 2021/2022, anda dialu-alukan memohon Skim Biasiswa Pengajian Tinggi Yayasan Wilayah Persekutuan. Untuk makluman, Yayasan Wilayah Persekutuan merupakan “Syarikat Berhad Menurut Jaminan” yang…