PISMP & PPC: Pengambilan Calon Guru Tajaan KPM 2023

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan membuka permohonan pengambilan calon guru tajaan KPM bagi mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Program Pelajar Cemerlang Pendidikan Islam (PPC) ambilan kedua 2023.

Untuk makluman, PISMP merupakan program yang dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh KPM dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah.

Manakala, PPC pula merupakan program yang diwujudkan untuk melahirkan bakal guru dalam bidang pendidikan Islam di sekolah terpilih seluruh negara.

Permohonan bagi kemasukan ke IPG untuk PISMP (bagi individu yang belum memohon PISMP fasa 1 tahun 2022) dan PPC ambilan kedua dibuka secara atas talian mulai 9 Jun hingga 12 Jun 2023.

Tempoh Pengajian PISMP

Untuk PISMP, pemohon yang layak akan mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) selama 12 bulan atau 3 semester di IPG berkenaan yang ditetapkan oleh KPM.

Mereka yang lulus PPISMP akan diberikan Sijil Tamat PPISMP dan ditawarkan mengikuti pengajian PISMP selama 4 tahun atau 12 semester di IPG yang ditetapkan oleh KPM.

Untuk PPC pula, pemohon yang layak akan mengikuti pengajian di universiti luar negara yang telah ditetapkan oleh KPM selama 4 tahun.

Setelah tamat pengajian Ijazah, pelajar akan mengikuti Program Diploma
Pascasiswazah Pendidikan (PDPP) di IPG selama satu 1 tahun di IPG sebelum berkhidmat.

Bidang Pengkhususan Yang Ditawarkan

Bidang pengkhususan yang ditawarkan bagi PISMP adalah seperti berikut:

i) Sekolah Kebangsaan (SK)

 • Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 • Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
  – Elektif: Pendidikan Moral
 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
 • Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Matematik Pendidikan Rendah

ii) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)

 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Sejarah Pendidikan Rendah
 • Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Sains Pendidikan Rendah
 • Bahasa Cina Pendidikan Rendah
 • Bahasa Cina Pendidikan Rendah
  – Elektif: Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
 • Bahasa Cina Pendidikan Rendah
  – Elektif: Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 • Bahasa Cina Pendidikan Rendah
  – Elektif: Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 • Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
 • Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

iii) Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)

 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Bahasa Tamil Pendidikan Rendah

iv) Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK)

 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
  – Elektif: Sains Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
  – Elektif: Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
  – Elektif: Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

Bagi laluan khas Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) pula, bidang pengajian yang ditawarkan adalah:

i) Sekolah Kebangsaan (SK)

 • Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 • Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
 • Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

ii) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)

 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Sejarah Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Sains Pendidikan Rendah
 • Bahasa Cina Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 • Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
 • Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

iii) Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)

 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Bahasa Tamil Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah

Untuk PPC, bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut:

 • Bidang Bahasa Arab (Lughah)
 • Bidang Pengajian Islam (Dirasat Islamiah)
 • Bidang Tahfiz (Al-Quran Wal Qiraat)

Syarat Kelayakan

Syarat kelayakan yang ditetapkan bagi permohonan PISMP atau PPC adalah seperti berikut:

i) PISMP

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2023 iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 2003.
 3. Sihat tubuh badan.
 4. Aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 5. Lulus SPM dengan memperoleh gred cemerlang dalam mana-mana 5 mata pelajaran.
 6. Memperoleh sekurang-kurangnya gred kepujian dalam mata pelajaran yang berikut iaitu:
  – Bahasa Melayu
  – Sejarah
  – Bahasa Inggeris
 7. Memenuhi syarat bidang pengkhususan.

ii) PISMP laluan MBK

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2023.
 3. Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bil.2/2017).
 4. Boleh mengurus diri sendiri.
 5. Aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 6. Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
 7. Memperolehi sekurang-kurangnya gred kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana 6 mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris serta lulus Sejarah dengan mengambil kira syarat akademik yang ditetapkan.
 8. Memenuhi syarat bidang pengkhususan.

iii) PPC

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur tidak melebihi 20 tahun.
 3. Sihat tubuh badan.
 4. Aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 5. Calon SPM tahun 2022.

Calon Tidak Layak Memohon

Calon yang berada dalam kategori berikut tidak layak memohon iaitu:

 1. Pemohon yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di institusi-institusi pendidikan tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia.
 2. Pemohon yang dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan awam atau latihan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.
 3. Pemohon yang pernah mengikuti program ikhtisas di Institut Pendidikan Guru, tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program.
 4. Pemohon yang pernah atau sedang disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah, jenayah atau tindakan mahkamah.

Tatacara Permohonan PISMP

Pemohon yang berminat boleh membuat permohonan secara dalam talian (online) dengan melayari laman sesawang KPM di pautan https://pismp.moe.gov.my mulai 9 Jun hingga 12 Jun 2023.

Selain itu, pemohon dibenarkan mengemukakan 1 permohonan dan boleh mengemaskini pada bila-bila masa sahaja sehingga tarikh permohonan ditutup.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai PISMP dan PPC, sila layari https://pismp.moe.gov.my atau menghubungi Institut Pendidikan Guru Malaysia di talian 03-8312 6720/6693/6731/6768/6719/6760.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: