semakan-pusat-pksk

Semakan Pusat Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) 2022

Bagi murid yang telah membuat permohonan bagi kemasukan ke Sekolah Khusus bagi tahun 2022, semakan bagi mengetahui Pusat Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) telah dibuka.

Untuk tahun 2022, kemasukan murid ke sekolah khusus adalah menggunakan PKSK iaitu satu kaedah pentaksiran standard secara berpusat bagi kemasukan pelajar ke Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ke sekolah berkenaan.

Kemasukan ke Sekolah Khusus ini adalah menggunakan kaedah single entry point iaitu satu sistem permohonan yang menggunakan platform berpusat secara dalam talian bagi kemasukan ke sekolah khusus menggunakan padanan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).

Oleh itu, murid yang telah memohon kemasukan ke Sekolah Khusus akan menduduki ujian PKSK di pusat pentaksiran yang telah ditetapkan.

Semakan pusat PKSK boleh dilakukan mulai 7 Januari 2022 secara atas talian.

Sekolah Khusus

Terdapat 5 sekolah yang dikategorikan sebagai Sekolah Khusus iaitu:

  • Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
  • Sekolah Menengah Teknik (SMT)
  • Kolej Vokasional (KV)
  • Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)
  • Maktab Tentera Diraja (MTD)

Format PKSK

Pelaksanaan PKSK untuk kemasukan ke Sekolah Khusus akan menggunakan format berikut:

PerkaraBahagian A
(Kecerdasan Insaniah)
Bahagian B
(Kecerdasan Intelek)
Bahagian C
(Artikulasi Penulisan)
KaedahOnlineOnlineBertulis (Bersemuka)
Jenis ItemObjektif Aneka PilihanObjektif Aneka PilihanSubjektif
Cakupan Isi KandunganEQ, SQ, SSQIQ, Pengetahuan Am, Penyelesaian MasalahTajuk Ditetapkan
Wajaran Skor20%70%10%

Ujian PKSK

Pelaksanaan PKSK dilaksanakan dalam 3 sesi dan setiap sesi tersebut terbahagi kepada 2 fasa.

Untuk fasa 1, calon dikehendaki menjawab Bahagian C iaitu penulisan esei sekurang-kurangnya 100 patah perkataan bagi Tingkatan 1, dan 250 patah perkatan bagi Tingkatan 4 berdasarkan tajuk yang diberikan dalam masa 45 minit.

Untuk fasa 2, calon perlu menjawab soalan Bahagian A dan B secara dalam talian dalam masa 90 minit bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4.

Semakan Pusat PKSK

Untuk semakan pusat PKSK bagi kemasukan ke tingkatan 1, semakan boleh dibuat melalui melalui pautan https://spskt1.moe.gov.my.

Semakan bagi pusat PKSK untuk kemasukan ke Tingkatan 4 boleh dibuat melalui pautan https://spskt4.moe.gov.my.

Tarikh Pelaksanaan PKSK

Tarikh pelaksanaan ujian PKSK bagi pemohon yang telah membuat permohonan adalah seperti berikut:

  • Tingkatan 1: 17 hingga 22 Januari 2022
  • Tingkatan 4: 7 hingga 17 Februari 2022

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut mengenai kemasukan ke Sekolah Khusus, sila hantar email ke alamat [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top