SULUNG: Inisiatif Yuran Pengajian Percuma Pelajar B40

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) meneruskan inisiatif bagi membantu pelajar daripada golongan keluarga B40 untuk ke menara gading menerusi Program Pembangunan Siswa Sulung Keluarga Malaysia (SULUNG).

Menerusi program ini, sebanyak 10,000 mahasiswa yang merupakan wakil pertama dari keluarga B40 akan dikecualikan sepenuhnya yuran pengajian di semua universiti awam.

Ini secara tidak langsung akan memberikan motivasi kepada keluarga, dan juga kepada komuniti setempat untuk menjejakkan kaki ke menara gading.

Program ini dilaksanakan berdasarkan terdapat anak-anak daripada golongan B40 memperoleh keputusan yang cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mahupun Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) namun tidak berpeluang meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi akibat kekangan kewangan dan peluang.

Untuk pelaksanaan program ini, KPT memperuntukkan sebanyak RM30 juta kepada semua universiti awam.

Objektif SULUNG

Objektif pelaksanaan program ini adalah untuk mencapai perkara berikut:

 • Mengeluarkan mereka daripada kitaran B40.
 • Memastikan mereka lebih berdikari.
 • Kejayaan mereka dijadikan motivasi keluarga dan komuniti setempat.

Yuran Percuma

Bagi pelajar yang terpilih di bawah program ini, mereka akan dikecualikan sepenuhnya daripada membayar yuran pengajian.

Walau bagaimanapun, para pelajar perlu menyediakan kewangan sendiri bagi kos sara hidup kerana program tersebut hanya menanggung yuran pengajian sahaja.

Senarai Universiti Awam

Senarai Universiti Awam bagi pelaksanaan program ini adalah seperti berikut:

 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 • Universiti Malaysia Perlis
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Pemilihan Pelajar

Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) akan mengenal pasti calon yang membuat permohonan sama ada dalam kategori B40 atau sebaliknya.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai Program SULUNG, sila layari laman web https://www.mohe.gov.my/ dan Facebook KPT https://www.facebook.com/MOHEOfficial.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: