tingkatan-6-kisas-stam

Permohonan Kemasukan Tingkatan 6 STAM KISAS

Pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berhasrat ingin menyambung pengajian di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) untuk Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM), permohonan kemasukan secara atas talian telah dibuka.

Untuk makluman, KISAS merupakan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) yang ditubuhkan pada tahun 1955 dengan nama awal iaitu Kolej Islam Malaya dan tergolong di antara 10 sekolah terbaik di Malaysia.

Kemasukan ke sekolah ini adalah bermula pada Tingkatan 4 sehingga Tingkatan 6 dengan menawarkan tiga aliran peperiksaan iaitu SPM, STPM, dan STAM.

Oleh itu, pelajar yang berminat untuk memohon kemasukan ke KISAS bagi STAM boleh membuat permohonan mulai 18 Mac sehingga 2 April 2022.

Mengenai STAM

STAM adalah peperiksaan yang setaraf dengan STPM yang telah diperkenalkan pada tahun 2000.

Malah, peperiksaan ini turut dijalankan di peringkat antarabangsa apabila Kemboja turut melaksanakan peperiksaan ini pada tahun 2016.

Menurut sejarah, STAM diwujudkan hasil termeterainya Perjanjian Persefahaman Akademik dan Kebudayaan yang ditandatangani pada 18 November 1999 antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Al-Azhar Al-Syarif.

Peperiksaan ini juga merupakan syarat kelayakan bagi pelajar Malaysia yang berhasrat melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar.

Bidang & Subjek

3 bidang yang akan dipelajari pelajar yang mengambil peperiksaan ini iaitu:

 • Bahasa Arab
 • Syariah
 • Usuluddin

Menerusi 3 bidang tersebut, sebanyak 10 subjek yang akan dipelajari iaitu:

 • Hifz Alquran dan Tajwid
 • Fiqh
 • Tauhid dan Mantiq
 • Tafsir dan Ulumuhu
 • Hadith dan Mustolah
 • Nahu dan Sarf
 • Insya’ dan Mutalaah
 • Adab dan Nusus
 • ’Arudh dan Qafiyah
 • Balaghah

Pangkat Peperiksaan

Keputusan peperiksaan pelajar akan ditentukan menerusi 4 pangkat yang ditetapkan iaitu:

 • Mumtaz (cemerlang)
 • Jayyid Jiddan (sangat baik)
 • Jayyid (baik)
 • Maqbul (lulus)

Syarat Am Permohonan

Syarat am permohonan Tingkatan 6 di KISAS untuk STAM yang perlu dipenuhi pelajar adalah seperti berikut:

 1. Murid-murid Tingkatan 6 sekolah-sekolah yang berdaftar dengan KPM atau agensi kerajaan.
 2. Mengikuti kurikulum Ma’ahad Bu’uth Al-Azhar Al-Syarif.
 3. Pernah menduduki peperiksaan SPM.
 4. Telah mencapai umur 18 tahun pada 1 Januari tahun peperiksaan STAM.

Cara Memohon

Permohonan kemasukan boleh dibuat menerusi langkah-langkah berikut iaitu:

 1. Layari pautan syarat permohonan terlebih dahulu iaitu https://forms.gle/Z5fA5kBhj25Ec3T96.
 2. Tandakan pada maklumat yang diperlukan dan klik butang ‘Submit.’
 3. Layari pautan permohonan iaitu https://forms.gle/gFBEGZWbB4DrMBLP6.
 4. Isi maklumat permohonan dengan lengkap dan betul.
 5. Hantar permohonan dengan klik butang ‘Submit.’

Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut mengenai kemasukan Tingkatan 6 KISAS untuk STAM, sila layari Facebook Kolej Islam Sultan Alam Shah di pautan https://www.facebook.com/Kolej-Islam-Sultan-Alam-Shah-Official-191199154273963/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top