Category Zakat

Permohonan Bantuan Persekolahan MAIPk Tahun 2023

bantuan-persekolahan-maipk

Ibu bapa keluarga asnaf yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah pada tahun 2023, pihak Zakat Perak-Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak (MAIPk) telah membuka permohonan bagi Bantuan Persekolahan MAIPk Tahun 2023. Pemberian…

Permohonan Agihan Zakat Guru Agama LZNK 2023

agihan-zakat-guru-agama

Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) telah membuka permohonan Agihan Zakat Guru Agama bagi mereka yang pendapatan bawah RM2,000. Pelaksanaan agihan zakat ini diberikan khusus kepada guru agama di negeri tersebut yang berpendapatan rendah iaitu berpendapatan RM2,000 ke bawah bagi membantu…

Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Semester 2 UNITEN 22/23

uniten

Pelajar Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) yang layak berpeluang untuk mendapat Bantuan Zakat Pelajar Semester Khas yang disediakan oleh Tabung Amanah Zakat UNITEN (TAZU). Bantuan Zakat Pelajar ini adalah bantuan zakat yang diberikan kepada pelajar Muslim yang memerlukan di universiti terbabit.…

Agihan Zakat Untuk Pelajar Institusi Pondok Negeri Kedah

agihan-zakat-untuk-pelajar

Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) telah membuka permohonan bagi pelajar di Institusi Pondok Dalam dan Luar Negara yang berkelayakan untuk memohon Agihan Zakat Untuk Pelajar Institusi Pondok. Tujuan agihan ini diwujudkan adalah untuk menampung sebahagian kos pembelian kitab dan peralatan…

Permohonan Zakat UMS Semester 1 Sesi 2022/2023

zakat-ums

Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah membuka permohonan bagi pelajar di universiti tersebut untuk mendapatkan Zakat UMS Semester 1 Sesi 2022 Permohonan Zakat UMS Semester 1 Sesi 2022/2023 ini dibuka kepada pelajar yang tergolong dalam tiga kategori asnaf yang…

Skim Bantuan Zakat Pendaftaran IPT (Dalam Negara) MAIJ

skim-pendaftaran-ipt

Anak-anak Negeri Johor yang telah mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) membuka tawaran untuk memohon Skim Bantuan Zakat Pendaftaran IPT (Dalam Negara). Untuk makluman, MAIJ adalah institusi majlis agama Islam di…