Permohonan Kemasukan Tingkatan 6 Aliran Tahfiz 2022

Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2021 yang ingin melanjutkan pengajian ke Tingkatan 6 Aliran Tahfiz, permohonan kemasukan akan dibuka mulai 16 Jun 2022 secara atas talian.

Tingkatan 6 Aliran Tahfiz merupakan pengajian selama 3 semester yang menggabungkan hafazan Al-Quran, bahan ilmiah secara tutorial, dan amali qiraat dalam tempoh 3 semester.

Aliran ini diwujudkan bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai hafazan yang baik dan cemerlang dalam pembelajaran.

Senarai Sekolah

Senari sekolah yang menawarkan aliran ini bagi Tingkatan 6 adalah seperti berikut:

 1. SMK Agama Putrajaya
 2. SMK Agama Kedah
 3. SMK Agama Kerian
 4. SMK Agama Maahad Muar
 5. SMK Agama Tok Bachok
 6. SMK Agama Dato’ Haji Abu Hassan Haji Sail
 7. SMK Agama Kota Kinabalu

Syarat Permohonan

Pelajar yang ingin membuat permohonan perlu mengikuti syarat-syarat permohonan yang berikut:

 1. Terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 17 tahun dan tidak melebihi 20 tahun pada tahun permohonan semasa.
 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
 3. Memperolehi kepujian dalam mata pelajaran Hifz al-Quran/Maharat al-Quran atau sekurang-kurangnya gred C; atau
 4. Pelajar yang memperolehi kepujian atau sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Pendidikan Islam/Pendidikan Syari’ah Islamiah/Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah/Usul al-Din/Al-Syariah/Manahij al-‘Ulum al Islamiah/Turath al-Quran dan al-Sunnah/Turath Dirasat Islamiah.
 5. Pelajar yang memperolehi kepujian atau sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab/Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah/Al-Adab wa al-Balaghah/Turath Bahasa Arab.
 6. Telah menghafaz sekurang-kurangnya 7 juzuk.
 7. Bersetuju mengikuti program ini sehingga tamat 3 Semester.

Tatacara Permohonan

Permohonan boleh dibuat menerusi link berikut https://bit.ly/MohonT6Tahfiz2022.

Link permohonan tersebut akan aktif bermula pada 12.01 pagi 16 Jun 2022.

Keterangan Lanjut

Keterangan lanjut mengenai permohonan kemasukan Tingkatan 6 Aliran Tahfiz boleh dirujuk melalui pautan https://www.moe.gov.my/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *