Permohonan Rayuan Ke Tingkatan 6 2023 (Autonomi Pengetua)

Pemohon yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke Tingkatan 6 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menerusi rayuan (autonomi pengetua), pemohon boleh mengemukakan rayuan ke tingkatan 6 2023 mulai 7 Ogos 2023.

Untuk pengetahuan ibu bapa dan para pelajar, pelaksanaan Tingkatan 6 di Malaysia telah mula beroperasi di sekolah menengah kerajaan dan sekolah menengah bantuan kerajaan kira-kira lebih daripada 50 tahun dahulu.

Pada ketika itu, bilangan kelas Tingkatan 6 yang di tawarkan ialah minimum 2 kelas dan maksimum 22 kelas dengan 2 bidang yang ditawarkan iaitu bidang Sains Sosial (Kemanusiaan dan Agama) dan Bidang Sains.

Mulai tahun 2008, KPM telah mengambil langkah penambahbaikan dari segi pengurusan dan fungsi Tingkatan 6 serta kebajikan pelajar diberi tumpuan untuk mendaikan proses pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 6 lebih menarik serta menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif.

Ini kemudiannya membawa kepada pelaksanaan sistem pentaksiran baharu Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) yang dimulakan pada tahun 2012 setelah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM) pada 4 Januari 2012.

Tempoh Pengajian & Bilangan Semester

Untuk pelajar yang meyambung pengajian di Tingkatan 6, tempoh pengajian yang akan dilalui adalah adalah selama 1 ½ tahun.

Dalam tempoh ini, pelajar akan menempuh 3 semester iaitu:

 • Semester 1 yang berlangsung selama 26 minggu merangkumi :
  – Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
  – Kerja Kursus (mata pelajaran berkenaan sahaja)
  – Peperiksaan Semester 1 (S1) 
 • Semester 2 yang berlangsung selama 20 minggu merangkumi:
  – Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
  – Kerja Kursus (mata pelajaran berkenaan sahaja)
  – Peperiksaan Semester 2 (S2)
 • Semester 3 yang merangkumi 26 minggu akan melibatkan pembelajaran seperti:
  – Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
  – Kerja Kursus (mata pelajaran berkenaan sahaja)
  – Peperiksaan Semester 3 (S3), peperiksaan Ulang 1 (U1) dan peperiksaan Ulang 2 (U2)

Subjek Pembelajaran

Bagi pelajar Tingkatan 6, sebanyak 22 mata pelajaran ditawarkan dalam sistem pentaksiran baharu STPM.

Walau bagaimanapun, hanya 4 atau 5 mata pelajaran sahaja yang perlu dipilih termasuk mata pelajaran Pengajian Am sebagai mata pelajaran wajib manakala mata pelajaran MUET wajib diambil oleh semua pelajar.

Mulai tahun 2019 mata pelajaran Tahfiz Al-Quran telah dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran STPM, menjadikan jumlah keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan adalah sebanyak 23 mata pelajaran.

 1. Pengajian Am
 2. Bahasa Melayu
 3. Bahasa Cina
 4. Bahasa Tamil
 5. Bahasa Arab
 6. Literature in English
 7. Kesusasteraan Melayu Komunikatif
 8. Syariah
 9. Usuluddin
 10. Sejarah
 11. Geografi
 12. Ekonomi
 13. Pengajian Perniagaan
 14. Perakaunan
 15. Mathematics (M)
 16. Mathematics (T)
 17. Information and Communications Technology (ICT)
 18. Physics
 19. Chemistry
 20. Biology
 21. Sains Sukan
 22. Seni Visual
 23. Tahfiz Al-Quran

Permohonan Rayuan Ke Tingkatan 6

Pemohon boleh mengemukakan rayuan di semua Kolej/Pusat Tingkatan 6 KPM mulai 7 Ogos sehingga 17 Ogos 2023.

Tarikh Keputusan Rayuan

Tarikh keputusan rayuan boleh disemak pada 18 Ogos 2023 melalui Kolej/Pusat Tingkatan 6 yang dimohon.

Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut mengenai permohonan rayuan ke Tingkatan 6 menerusi autonomi pengetua, sila layari laman web https://www.moe.gov.my/,

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: