Buku Teks Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Buku Teks Sains Tingkatan 2 ini diterbitkan untuk murid Tingkatan 2 berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran, Tingkatan 2 yang disediakan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM).

Buku teks ini lebih memberikan penekanan kepada kemahiran berfikir, kemahiran maklumat & komunikasi, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21.

Selain itu, buku teks ini juga membawa pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran STEM menerusi pendekatan inkuiri, penyelesaian masalah atau projek supaya murid berminat untuk menceburi bidang sains dan teknologi.

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Bab 1 Biodiversiti

 • Kepelbagaian Organisma
 • Pengelasan Organisma

ii) Bab 2 Ekosistem

 • Aliran Tenaga dalam Ekosistem
 • Kitar Nutrien dalam Ekosistem
 • Saling Bersandaran dan Interaksi antara Organisma dan antara Organisma dengan Persekitaran
 • Peranan Manusia dalam Mengekalkan Keseimbangan Alam

iii) Bab 3 Nutrisi

 • Kelas Makanan
 • Kepentingan Gizi Seimbang
 • Sistem Pencernaan Manusia
 • Proses Penyerapan dan Pengangkutan Hasil
 • Pencernaan serta Penyahtinjaan

iv) Bab 4 Kesihatan Manusia

 • Penyakit Berjangkit dan Penyakit Tidak Berjangkit
 • Pertahanan Badan

v) Bab 5 Air dan Larutan

 • Sifat Fizik Air
 • Larutan dan Kadar Keterlarutan
 • Pembersihan dan Pembekalan Air

vi) Bab 6 Asid dan Alkali

 • Sifat Asid dan Alkali
 • Peneutralan

vii) Bab 7 Keelektrikan dan Kemagnetan

 • Keelektrikan
 • Pengaliran Arus Elektrik dalam Litar Bersiri dan Litar Selari
 • Kemagnetan

viii) Bab 8 Daya dan Gerakan

 • Daya
 • Kesan Daya

ix) Bab 9 Haba

 • Hubung Kait Suhu dengan Haba
 • Pengaliran Haba dan Keseimbangan Haba
 • Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim
 • Hubung Kait Jenis Permukaan Objek dengan Penyerapan dan Pembebasan Haba

x) Bab 10 Gelombang Bunyi

 • Ciri Gelombang Bunyi
 • Kenyaringan dan Kelangsingan Bunyi
 • Fenomena dan Aplikasi Pantulan Gelombang Bunyi

xi) Bab 11 Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta

 • Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta

xii) Bab 12 Sistem Suria

 • Sistem Suria

xiii) Bab 13 Meteoroid, Asteroid, Komet

 • Jasad Lain dalam Sistem Suria iaitu Meteoroid, Asteroid dan Komet

Muat Turun Buku Teks Sains Tingkatan 2

Buku Teks Digital Sains Tingkatan 2 ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

Skema Jawapan

Skema jawapan latihan di dalam buku teks ini boleh dirujuk melalui file di bawah:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: