Permohonan Pensyarah & Kakitangan IPG & ELTC 2023/3034

Individu yang berminat untuk menjadi pensyarah, jurulatih kokurikulum, dan pegawai kaunseling di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG) dan English Language Teaching Centre (ELTC) bagi sesi 2023/2024, permohonan pengambilan akan dibuka mulai 10 November 2023.

IPG merupakan institut perguruan yang dinaik taraf daripada maktab perguruan hasil daripada kelulusan Jemaah Menteri pada 13 Julai 2005.

Manakala ELTC pula ialah sebuah institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang menawarkan kursus dan program pembangunan profesional kepada guru bahasa Inggeris dalam perkhidmatan, pensyarah dan profesional seperti Jurulatih Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+), Jurulatih Bahasa Inggeris Negeri dan Ketua Panel Mata Pelajaran Bahasa Inggeris serta pegawai dari Bahagian KPM.

Individu yang berminat boleh membuat permohonan mulai 10 November sehingga 27 November 2023.

Syarat Permohonan

Syarat permohonan bagi individu yang ingin memohon adalah seperti berikut:

i) Penysarah DG 44H/48 / 52 / 54 (KUP)

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Telah Disahkan dalam perkhidmatan.
 3. Mempunyai tahap kesihatan yang baik.
 4. Mempunyai bukti kecemerlangan perkhidmatan, markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT/ PBPPP) sekurang-kurangnya 85% dalam tempoh 3 tahun berturut-turut (2019, 2020 dan 2021).
 5. Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib/surcaj.
 6. Pemohon Telah melaksanakan perisytiharan harta.
 7. Pemohon bebas daripada disenaraikan sebagai Peminjam Tegar Institut Pendidikan dan tidak berada dalam keberhutangan yang serius.
 8. Pemohon berada di Gred PPP Siswazah sekurang-kurangnya DG44 Hakiki/KUP.
 9. Memiliki kelayakan akademik seperti berikut:
  – Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Akreditasi Malaysia.
  – Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  – Ijazah Kedoktoran (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  – Keutamaan akan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan akademik yang sama atau selari dalam Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan, Ijazah Sarjana dan Ph.D dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  – Diperakukan oleh Ketua Jabatan (Pengarah dan Pengetua/Guru Besar).

ii) Jurulatih Kokurikulum

 1. Mempunyai kelayakan seperti syarat kelayakan jawatan pensyarah dari 1 sehingga 9.
 2. Mempunyai kelayakan, pengalaman dan kepakaran dalam bidang Ko-Kurikulum.
 3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 Sijil Kejurulatihan dan 2 Sijil Kepegawaian dalam bidang Ko-Kurikulum daripada Jabatan/Agensi sukan yang diperaku.
 4. Aktif dan banyak memberi sumbangan dalam bidang Ko-Kurikulum.

iii) Pegawai Pengurusan (Pegawai Pengurusan DG41 / 42 / 44(KUP) & Pegawai Kaunseling DG41 / 42 / 44(KUP)

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Telah disahkan dalam perkhidmatan.
 3. Mmepunyai tahap kesihatan yang baik.
 4. Bukti kecemerlangan perkhidmatan, markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT/ PBPPP) sekurang-kurangnya 85% dalam tempoh 3 tahun berturtu-turut (2019, 2020 dan 2021).
 5. Pemohon tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib/surcaj.
 6. Telah melaksanakan perisytiharan harta.
 7. Mempunyai perakuan daripada Ketua Jabatan dan pemohon bebas daripada disenaraikan sebagai Peminjam Tegar Institusi Pendidikan dan tidak berada dalam keberhutangan yang serius.
 8. Berada di Gred PPP Siswazah sekurang-kurangnya DG41 Hakiki /42/44 KUP.
 9. Memiliki kelayakan akademik seperti berikut:
  – Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Akreditasi Malaysia.
  – Keutamaan akan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan akademik yang sama atau selari dalam Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan, Ijazah Sarjana dan Ph.D dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Cara Memohon

Untuk membuat permohonan, sila ikuti langkah-langkah berikut iaitu:

 1. Buat permohonan secara dalam talian (online) melalui pautan https://mypdpp.moe.gov.my/myMOHON/ mulai 10 November 2022.
 2. Cetak borang permohonan setelah siap dilengkapkan.
 3. Sediakan dokumen yang diperlukan.
 4. Hantar permohonan tersebut.

Dokumen Yang Diperlukan

Dokumen yang diperlukan untuk dihantar beserta borang permohonan adalah seperti berikut:

 1. Resume terkini.
 2. Kad pengenalan.
 3. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang telah dikemaskini.
 4. Sijil-sijil Akademik (SPM/STPM/Ijazah Sarjana Muda/ Sarjana/PhD).
 5. Sijil-sijil Kokurikulum/penglibatan NGO.
 6. Sijil kelayakan profesional (sekiranya ada).
 7. Testimonial/pengesahan kerja daripada majikan.

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut mengenai pengambilan jawatan ini, sila hubungi Unit Pengurusan Sumber Manusia IPG di talian 03-8312 6666.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: