Permohonan Program Biasiswa Sarjana Muda PIDM 2024

Bagi pelajar atau mereka yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Institut Pengajian Tinggi (IPT) Awam atau Swasta, mereka boleh memohon Program Biasiswa Sarjana Muda daripada Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).

Berikut adalah mengenai biasiswa ini serta cara untuk memohon.

Tarikh Permohonan Program Biasiswa Sarjana Muda PIDM

Untuk pengetahuan, PIDM ialah agensi kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2005 bagi melindungi deposit orang ramai di bank serta manfaat takaful dan insurans anda sekiranya berlaku kegagalan sesebuah institusi ahli.

Selain daripada fungsi utama tersebut, PIDM turut mempunyai program biasiswa yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada penuntut yang layak dan memerlukan bantuan kewangan bagi meneruskan pengajian ke IPT.

Salah satu biasiswa yang ditawarkan adalah Program Biasiswa Sarjana Muda PIDM.

Oleh itu, pemohon yang berminat boleh membuat permohonan secara atas talian daripada 25 Mac 2024 sehingga 26 April 2024.

Pembiayaan Biasiswa Sarjana Muda PIDM

Secara umumnya, program ini akan membiayai yuran dan elaun di atas sehingga maksimum RM30,000 setahun bagi setiap individu. Semasa tempoh latihan industri dengan PIDM, setiap penerima akan menerima elaun bulanan sebanyak RM1,000.

Secara spesifiknya, pelajar akan menerima pembiayaan dan juga menjalani program seperti berikut:

 • Pembiayaan sehingga RM20,000 setahun bagi yuran kursus atau kos sebenar, yang mana lebih rendah.
 • Pembiayaan sehingga RM2,000 sebagai elaun untuk bahan sokongan pembelajaran, termasuk buku, komputer, alatulis, dan bahan lain bagi setiap semester atau sehingga RM4,000 setahun.
 • Elaun maksimum sehingga RM 6,000 setahun atau RM500 sebulan;
 • Program Mentor dan Bimbingan: Penerima biasiswa akan mendapat sokongan daripada mentor yang terdiri daripada kalangan tenaga kerja PIDM dan alumni penerima biasiswa yang akan memberi bimbingan dan memantau perkembangan penerima biasiswa secara berterusan sepanjang tempoh program. Penerima biasiswa akan mendapat banyak manfaat daripada pengalaman kumpulan mentor ini.
 • Program Latihan Praktikal: Penuntut mungkin ditawarkan peluang program latihan praktikal berbayar selama enam bulan di PIDM untuk mengguna pakai ilmu yang dipelajari dalam konteks operasi (‘Purata Nilai Gred Kumulatif’ sekurang-kurangnya 3.00 atau sekurang-kurangnya ‘Kelas Kedua Atas’ dalam peperiksaan akhir).

Bidang Pengajian

Keutamaan akan diberikan kepada kursus-kursus yang berkaitan dengan kemahiran digital seperti sains komputer, teknologi maklumat, analisis data, pendigitalankecerdasan buatanreka bentuk teknologipengatucaraan, keselamatan siber dan kursus-kursus lain yang berkaitan.
 
Bidang-bidang pengajian lain seperti pengurusan risiko, sains aktuari, perbankan dan kewangan, statistik, ekonomi, perakaunan dan kelestarian juga akan dipertimbangkan.

Institut Pengajian Tinggi

Pelajar di IPT berikut layak untuk membuat permohonan iaitu:

i) Institut Pengajian Tinggi Awam

 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)

ii) Institut Pengajian Tinggi Swasta

 • Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)
 • INTI International University
 • Management and Science University (MSU)
 • Multimedia University (MMU)
 • Sunway University
 • Taylor’s university
 • UCSI University
 • Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
 • Universiti Teknologi Petronas (UTP)
 • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
 • Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Syarat Kelayakan Biasiswa Sarjana Muda PIDM

Syarat kelayakan yang ditetapkan bagi pelajar yang ingin memohon adalah seperti berikut:

 1. Pelajar merupakan warganegara Malaysia di bawah umur 25 tahun (pada 1 Januari 2024).
 2. Permohonan terbuka hanya kepada pemohon yang sudah melengkapkan kursus Pra-Universiti atau sedang dalam semester terakhir kursus Pra-Universiti.
 3. Pemohon hendaklah mencapai keputusan akademik yang cemerlang dalam peperiksaan SPM (minimum 5A dengan kredit dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris) dan STPM atau setara dengan A-Levels (minimum 2A). Sekiranya anda tiada keputusan STPM atau A-Levels, anda harus mempunyai keputusan peperiksaan Pra-Universiti (seperti asasi, matrikulasi atau diploma) dengan minimum Purata Nilai Gred Kumulatif (“PNGK”) sebanyak 3.50 dan ke atas.
 4. Pemohon merupakan seorang penuntut sepenuh masa atau sedang menunggu tawaran kemasukan ke mana-mana kursus yang berkaitan dengan bidang pengajian yang berkaitan dengan PIDM yang disenaraikan di sini, serta dilulus dan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Negara (“LAN”), dalam kolej atau universiti yang diluluskan oleh PIDM.
 5. Pemohon tidak dapat meneruskan pengajian sekiranya tanpa bantuan kewangan.
 6. Pemohon tidak menerima biasiswa dan bantuan kewangan lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan lain.
 7. Pemohon tidak pernah diberhentikan atau ditamatkan daripada penerimaan biasiswa, bantuan atau anugerah kewangan dari mana-mana institusi, organisasi atau yayasan, atas sebab tindakan disiplin ke atas pemohon.
 8. Hanya universiti terkemuka seperti yang disenaraikan oleh Quacquarelli Symonds World University Rankings (“QS”) dan Times Higher Education Rankings (“THE”) akan diberi pertimbangan.

Untuk mendapatkan biasiswa ini, senarai prasyarat merangkumi:

 1. Keperluan untuk menyediakan maklumat mengenai pendapatan pemohon dan/atau ibu bapa.
 2. Tawaran biasiswa itu akan tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat perjanjian biasiswa dengan PIDM.
 3. Penerima biasiswa dikehendaki untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian biasiswa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengekalkan ‘Purata Nilai Gred Kumulatif’ (PNGK) sekurang-kurangnya 3.00 atau sekurang-kurangnya ‘Kelas Kedua Atas’ dalam peperiksaan akhir.

Tatacara Permohonan

Permohonan boleh dibuat dengan merujuk kepada langkah-langkah berikut:

 1. Layari laman web iaitu https://www.pidm.gov.my/
 2. Klik butang ‘Click on This to Register’ dan klik butang ‘Yes.’
 3. Isi semua maklumat yang diperlukan dan klik butang ‘Create Account.’
 4. Masukkan username dan password yang didaftarkan diikuti dengan butang ‘Sign In.’
 5. Buat permohonan dan lengkapkan maklumat yang diperlukan.

Keterangan Lanjut

Keterangan lanjut mengenai Program Biasiswa Sarjana Muda PIDM boleh dirujuk melalui pautan https://www.pidm.gov.my/,

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: