Buku Teks Matematik Tingkatan 3 DLP KSSM

Buku Teks Matematik Tingkatan 3 DLP ini ini disediakan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Buku ini mengandungi 9 bab yang disusun secara sistematik berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tingkatan 3.

Pada permulaan setiap bab, murid-murid diperkenalkan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan harian kehidupan untuk merangsang pemikiran mereka tentang kandungan.

Standard pembelajaran dan senarai perkataan juga disertakan untuk menyediakan ringkasan visual kandungan bab.

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Chapter 1 Indices

 • Index Notation
 • Law of Indices

ii) Chapter 2 Standard Form

 • Significant Figures
 • Standard Form

iii) Chapter 3 Consumer Mathematics: Savings and Investments, Credit and Debt

 • Savings and Investments
 • Credit and Debt Management

iv) Chapter 4 Scale Drawings

 • Scale Drawings

v) Chapter 5 Trigonometric Ratios

 • Sine, Cosine and Tangent of Acute Angles in Right-angled Triangles

vi) Chapter 6 Angles and Tangents of Circles

 • Angle at the Circumference and Central Angle Subtended by an Arc
 • Cyclic Quadrilaterals
 • Tangents to Circles
 • Angles and Tangents of Circles

vii) Chapter 7 Plans and Elevations

 • Orthogonal Projections
 • Plans and Elevations

viii) Chapter 8 Loci in Two Dimensions

 • Loci
 • Loci in Two Dimensions

ix) Chapter 9 Straight Lines

 • Straight Lines

Muat Turun Buku Teks Matematik Tingkatan 3 DLP

Buku Teks Digital Matematik Tingkatan 3 DLP ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

Skema Jawapan

Skema jawapan latihan di dalam buku teks ini boleh dirujuk melalui file PDF di bawah:

NOTA:

DLP ialah program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) mata pelajaran bidang sains dan matematik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Program ini dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif di bawah Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).

CARA MEMUAT TURUN BUKU TEKS DIGITAL ASAS MELALUI PELANTAR PEMBELAJARAN DIGITAL DELIMA : Layari laman sesawang berikut : http://www.moe-dl.edu.my

Baca juga:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: