Kursus UiTM: Senarai Kursus Ijazah Sarjana Muda UiTM

Bagi lepasan SPM/STPM atau setaraf yang ingin melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara (UiTM), mereka perlu membuat semakan kursus terlebih dahulu untuk melanjutkan pengajian yang ingin mereka pelajari.

Untuk makluman, UiTM merupakan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang ditubuhkan pada tahun 1956 yang mempunyai 12 buah kampus negeri iaitu 7 daripadanya adalah kampus negeri berautonomi, 6 kampus satelit di Shah Alam, 11 kampus satelit negeri dan 21 kolej bersekutu.

Sehingga kini, universiti ini mempunyai lebih 175,200 orang pelajar dengan tenaga kerja seramai lebih kurang 17,770 orang di seluruh negara.

Senarai Kursus UiTM

Kursus yang ditawarkan kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda di UiTM adalah seperti berikut:

1) Fakuti Perakaunan

 • Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

2) Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi

   • Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
   • Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
   • Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar (Kepujian)
   • Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)

   3) Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur 

   • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina

   4) Akademi Pengajian Bahasa

   • Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
   • Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional
   • Sarjana Muda Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab Komunikasi Profesional
   • Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Antara Budaya

   5) Fakulti Sains Gunaan

    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Dengan Pengurusan
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Higiene Industri Dan Keselamatan
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Dan Teknologi Makanan
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Biodiversiti
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin Lestari
    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Mikrobiologi Gunaan

    6) Fakulti Peladangan dan Agroteknologi

    • Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Dan Pengurusan Perladangan)
    • Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian) Agronomi
    • Sarjana Muda Sains Perniagaantani (Kepujian)
    • Sarjana Muda Teknologi Pintar Pengeluaran Tanaman Dengan Kepujian
    • Sarjana Muda Sains Teknologi Hortikultur (Kepujian)

    7) Fakulti Pengurusan Perniagaan

     • Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
     • Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
     • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan
     • Sarjana Muda Pemasaran Digital (Kepujian)
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan Dan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan

     8) Fakulti Pengajian Seni Kreatif

     • Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
     • Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Reka Permainan Kreatif (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Reka Gerak Kreatif (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian)
     • Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian)
     • Sarjana Muda Filem (Kepujian) Pengarahan Filem
     • Sarjana Muda Filem (Kepujian) Sinematografi
     • Sarjana Muda Penulisan (Kepujian) Penulisan Skrin
     • Sarjana Muda Penulisan (Kepujian) Penulisan Kreatif
     • Sarjana Muda Teater (Kepujian) Produksi Teater
     • Sarjana Muda Teater (Kepujian) Sinografi
     • Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Pengurusan Seni
     • Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Produksi Filem
     • Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 2D
     • Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 3D
     • Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
     • Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian)

     9) Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik

     • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
     • Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik
     • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
     • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
     • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Rangkaian Komputer
     • Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar
     • Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
     • Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
     • Sarjana Muda Sains Matematik Pemodelan Dan Analitik (Kepujian)
     • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan Dan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik Dan Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik Dan Perniagaan Pengedaran) Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
     • Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod
     • Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem Maklumat
     • Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Kandungan Maklumat
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Kewartawanan
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan
     • Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional Dan Latihan
     • Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal
     • Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi Dan Polisi
     • Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu (Kepujian)

     10) Kolej Pengajian Kejuruteraan 

     • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur)
     • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik Dan Elektronik
     • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
     • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak Dan Gas
     • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian
     • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Dengan Kepujian

     11) Kolej Pengajian Alam Bina

     • Sarjana Muda Sains Ukur Dan Geomatik (Kepujian)
     • Sarjana Muda Perancangan Bandar Dan Wilayah (Kepujian)
     • Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian)
     • Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pengurusan Taman Dan Ameniti (Kepujian)
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan
     • Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian)
     • Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Pembinaan

     12) Fakulti Pendidikan

     • Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
     • Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni Dan Senireka
     • Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
     • Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi
     • Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik
     • Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik
     • Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia

     13) Fakulti Pengurusan Hotel Dan Pelancongan

     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
     • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan Dengan Keusahawanan

     14) Akademi Pengajian Islam Kontemporari

     • Sarjana Muda Muamalat (Kepujian)
     • Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal (Kepujian)

     15) Fakulti Undang-Undang

     • Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)

     16) Fakulti Komunikasi Dan Pengajian Media

     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Kewartawanan
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan
     • Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan
     • Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional Dan Latihan
     • Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal
     • Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi Dan Polisi
     • Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu (Kepujian)

     17) Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi

     • Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
     • Sarjana Muda Kesihatan Dan Kecergasan (Kepujian)

     Maklumat Lanjut

     Maklumat lanjut mengenai kursus UiTM, sila layari laman web https://online.uitm.edu.my/degree.cfm

     SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: