LPSM JPA: Program Khas Lepasan SPM Dalam Negara 2023

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) mempelawa pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) 2021 yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 9A+ untuk melanjutkan pelajaran di dalam negara menerusi Program Khas Lepasan SPM Dalam Negara (LPSM) 2023.

Menerusi LPSM, mereka akan ditawarkan penajaan untuk mengikuti pengajian peringkat
Persediaan hingga ke Ijazah Pertama di Universiti Awam (UA), Government Linked Universities (GLU) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dalam negara yang dikenalpasti, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

Pemohon yang berminat boleh membuat permohonan mulai 12 Jun 2023 sehingga 16 Jun 2022.

Konsep Pembiayaan

Konsep pembiayaan yang ditawarkan adalah Pinjaman Boleh Ubah (PBU) dan tertakluk kepada terma ikatan perjanjian JPA seperti berikut:

 • Pinjaman ditukar kepada biasiswa penuh dan dikecualikan daripada bayaran balik sekiranya pelajar berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam setelah tamat pengajian.
 • Bayaran balik sebanyak 25% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dalam syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) setelah tamat pengajian.
 • Bayaran balik sebanyak 50% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dengan syarikat swasta dalam negara setelah tamat pengajian.
 • Selain daripada keadaan seperti di atas, pelajar dikehendaki membayar balik sepenuhnya nilai pinjaman.

Penajaan Mengikut Peringkat Pengajian

Penajaan di bawah Program Khas Lepasan SPM Dalam Negara (LSPM) ini adalah secara berpakej merangkumi peringkat Persediaan dan Ijazah Pertama.

Pemohon yang berjaya akan mengikuti program persediaan di kolej persediaan dalam negara yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.

Seterusnya, penajaan peringkat Ijazah Pertama adalah di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam negara sahaja tertakluk kepada pelajar melepasi Had Kecemerlangan Akademik (HKA) di Peringkat Persediaan.

Sekiranya pelajar yang ditaja tidak menamatkan kursus persediaan atau menamatkan kursus persediaan tetapi gagal melepasi HKA yang ditetapkan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama, penajaan pelajar tersebut boleh ditamatkan.

Jika pelajar enggan meneruskan penajaan di peringkat Ijazah Pertama di bawah tajaan JPA atau enggan mematuhi syarat-syarat penajaan yang ditetapkan oleh JPA bagi menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Pertama, penajaan pelajar akan ditamatkan dengan tuntutan ganti rugi.

Syarat Umum

Syarat umum yang ditetapkan oleh pihak JPA kepada pemohon adalah seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Mempunyai kesihatan yang baik.
 3. Ibu/bapa tidak disenarai hitamkan oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang JPA.
 4. Tidak menerima bantuan kewangan/tajaan dari mana-mana agensi untuk peringkat atau pengajian yang sama.
 5. Menduduki peperiksaan SPM 2022 buat pertama kali.
 6. Umur belum mencapai 19 tahun (atau 20 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember tahun peperiksaan SPM diduduki.
 7. Keutamaan diberikan kepada calon daripada latar belakang keluarga dengan kategori pendapatan B40 dan M40.

Syarat Khusus

Hanya 2 syarat khusus yang perlu dipenuhi pemohon iaitu:

 1. Pemohon hendaklah mendapat keputusan SPM sekurangkurangnya 9A+ dalam mana-mana mata pelajaran tanpa mengambil kira mata pelajaran selebihnya (sekiranya ada).
 2. Memulakan pengajian peringkat Persediaan sebelum 31 Disember tahun penawaran biasa.

Ketetapan Penajaan

Ketetapan penajaan adalah seperti berikut:

i) Peringkat Persediaan

 • Pelajar hendaklah memulakan pengajian Persediaan dalam tahun penawaran semasa.
 • Tempoh maksimum untuk mengikuti pengajian di peringkat Persediaan adalah bagi tempoh 24 bulan yang dikira daripada tarikh memulakan pengajian tahun penawaran semasa. Pelajar tidak layak mendapat pelanjutan selepas tempoh maksimum ini tamat.
 • Pelajar yang mengikuti pengajian persediaan A-Level diwajibkan mengambil tiga subjek sahaja. Sekiranya pelajar ingin mengambil lebih daripada tiga subjek, pembayaran bagi subjek-subjek tersebut adalah di bawah tanggungjawab pelajar sendiri.

ii) Peringkat Ijazah Pertama

 • Penajaan adalah meliputi semua bidang seperti yang dinyatakan kecuali perubatan, pergigian, farmasi, pendidikan, penerbangan,kejururawatan, separa perubatan, kursus profesional, program yang dilaksanakan secara Program Berkembar atau pengajian tanpa subsidi yuran pengajian. Program pengajian yang diikuti hendaklah telah mendapat akreditasi penuh Agensi Akreditasi Malaysia (MQA) dan badan profesional berkaitan.
 • Bagi tujuan penajaan, pelajar hendaklah telah ditawarkan mengikuti pengajian Ijazah Pertama di IPT dalam tempoh 12 bulan selepas tamat program persediaan. Pelajar tidak dibenarkan untuk menangguh pengajian ke tahun berikutnya.
 • Program Pengajian yang diikuti hendaklah dijalankan secara sepenuh masa di institusi dalam negara sahaja dan tidak termasuk dalam program berkembar di luar negara atau sebahagian daripadanya dijalankan di luar negara (kecuali di bawah program mobiliti).
 • Yuran pengajian bagi Ijazah Pertama di Universiti Awam hanya dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh JPA iaitu berdasarkan kadar yuran pengajian saluran perdana sahaja (saluran alternatif/ terbuka/ private wing/ pengajian tanpa subsidi yuran pengajian tidak ditaja).

Cara Memohon LPSM

Pemohonan boleh dibuat secara dalam talian (online) di pautan http://esilav2.jpa.gov.my/ bermula 12 Jun 2023 (Isnin), 12.00 tengah hari hingga 16 Jun 2023 (Jumaat), 11.59 malam.

Calon juga diwajibkan mengambil dan melengkapkan ujian psikometrik yang akan dibuka mulai 12 Jun 2023 (Isnin), 12.00 tengah hari hingga 16 Jun 2023 (Jumaat), 11.59 malam melalui Sistem eProfiling.

Mereka yang tidak menduduki ujian ini adalah dikira gagal dan tidak layak ditawarkan penajaan.

Sila cetak Slip Pengesahan Ujian Psikometrik dan Slip Pengesahan Permohonan Program Khas Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia Dalam Negara Tahun 2023 sebagai bukti permohonan telah dibuat.

Student Assessment Centre (SAC)

Pemohon yang memohon akan disenarai pendek dan dipanggil untuk menghadiri Student Assessment Centre (SAC).

Tujuannya adalah bagi menyediakan profil interpersonal pelajar, menyediakan maklumat kumulatif berkenaan kompetensi pelajar bagi memilih pelajar terbaik untuk ditaja JPA.

Program SAC dijadualkan berlangsung secara fizikal mulai 10 hingga 14 Julai 2023 mengikut zon pusat temu duga

Keterangan & Pertanyaan Lanjut

Keterangan dan pertanyaan lanjut mengenai LPSM 2023, sila hubungi talian 03-8885 3297 atau menghantar email ke [email protected].

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: