Buku Teks Kimia Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4 KSSM ini diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 4.

Di dalam buku teks ini, pelbagai aktiviti dirancang berpandukan pembelajaran berasaskan inkuiri yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid.

Melalui penggunaan Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4 KSSM ini juga akan menggalakkan inisiatif murid dan menjadikan murid lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran bagi subjek ini.

Kandungan Buku Teks

Kandungan buku teks ini adalah seperti berikut:

i) Bab 1 Pengenalan kepada Kimia

 • Perkembangan Bidang Kimia dan Kepentingan dalam Kehidupan
 • Penyiasatan Saintifik dalam Kimia
 • Penggunaan, Pengurusan dan Pengendalian Radas serta Bahan Kimia

ii) Bab 2 Jirim dan Struktur Atom

 • Konsep Asas Jirim
 • Perkembangan Model Atom
 • Struktur Atom
 • Isotop dan Penggunaannya

iii) Bab 3 Konsep Mol, Formula dan Persamaan Kimia

 • Jisim Atom Relatif dan Jisim Molekul Relatif
 • Konsep Mol
 • Formula Kimia
 • Persamaan Kimia

iv) Bab 4 Jadual Berkala Unsur

 • Perkembangan Jadual Berkala Unsur
 • Susunan Unsur dalam Jadual Berkala Unsur Moden
 • Unsur dalam Kumpulan 18
 • Unsur dalam Kumpulan 1
 • Unsur dalam Kumpulan 17
 • Unsur dalam Kala 3
 • Unsur Peralihan

v) Bab 5 Ikatan Kimia

 • Asas Pembentukan Sebatian
 • Ikatan Ion
 • Ikatan Kovalen
 • Ikatan Hidrogen
 • Ikatan Datif
 • Ikatan Logam
 • Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen

vi) Bab 6 Asid, Bes dan Garam

 • Peranan Air dalam Menunjukkan Keasidan dan Kealkalian
 • Nilai pH
 • Kekuatan Asid dan Alkali
 • Sifat-sifat Kimia Asid dan Alkali
 • Kepekatan Larutan Akueus
 • Larutan Piawai
 • Peneutralan
 • Garam, Hablur dan Kegunaan dalam Kehidupan Harian
 • Penyediaan Garam
 • Tindakan Haba ke atas Garam
 • Analisis Kualitatif

vii) Bab 7 Kadar Tindak Balas

 • Penentuan Kadar Tindak Balas
 • Faktor yang Mempengaruhi Kadar Tindak Balas
 • Aplikasi Faktor yang Mempengaruhi Kadar
 • Tindak Balas dalam Kehidupan
 • Teori Perlanggaran

viii) Bab 8 Bahan Buatan dalam Industri

 • Aloi dan Kepentingannya
 • Komposisi Kaca dan Kegunaannya
 • Komposisi Seramik dan Kegunaannya
 • Bahan Komposit dan Kepentingannya

Muat Turun Buku Teks Kimia Tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4 ini boleh dimuat turun menerusi file PDF di bawah:

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 5

Bab 6

Bab 7

Bab 8

CARA MEMUAT TURUN BUKU TEKS DIGITAL ASAS MELALUI PELANTAR PEMBELAJARAN DIGITAL DELIMA : Layari laman sesawang berikut : http://www.moe-dl.edu.my

Baca juga:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: