eUKCG: Keputusan Ujian Kelayakan Calon Guru 2023

Pemohon yang menduduki Ujian Kelayakan Calon Guru atau (eUKCG) bagi permohonan Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Tahun 2023 boleh membuat semakan keputusan bermula 20 Julai 2023.

eUKCG adalah merupakan ujian psikometrik secara atas talian yang digunakan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan perguruan di IPGM.

Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang ingin mengikuti PISMP di IPGM perlu melalui ujian ini terlebih dahulu sebelum untuk mereka layak menduduki saringan seterusnya.

Pelaksanaan ujian ini adalah bagi memenuhi aspirasi Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK 2012) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Mengenai Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP)

Biasiswa Perguruan Persekutuan Program ISMP merupakan biasiswa yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian pendidikan di tahun pertama atau tahun kedua di Universiti Awam (UA) dalam bidang yang telah ditetapkan.

Sebelum ini, permohonan biasiswa ini telah dibuka mulai 24 Mac 2023 hingga 21 April 2023.

Biasiswa ini ditawarkan kepada pelajar yang mengambil bidang tersebut:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Cina
 • Bahasa Tamil
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Moral
 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Khas
 • Dini
 • Matematik
 • Sejarah
 • Geografi
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Teknologi Elektrik
 • Teknologi Kimpalan
 • Teknologi Automotif
 • Sains

Format eUKCG

Peperiksaan ini terdiri daripada 2 bahagian iaitu Bahagian A (120 soalan) dan Bahagian B (60 soalan).

Setiap calon mestilah menjawab dalam tempoh 45 minit secara dalam talian iaitu 30 minit untuk Bahagian A dan 15 minit untuk Bahagian B.

Selain itu, setiap calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja dalam jangka masa yang ditetapkan.

Sekiranya calon tidak menduduki eUKCG secara dalam talian pada masa yang ditetapkan, calon akan dikira gagal dalam peringkat saringan.

Tarikh Semakan Keputusan

Pemohon yang telah membuat menduduki eUKCG bagi Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Ambilan Tahun 2023 boleh menyemak keputusan mulai 20 Julai 2023 (Khamis), jam 3:00 petang.

Tatacara Membuat Semakan

Pemohon boleh menduduki ujian ini menerusi langkah-langkah berikut:

 1. Layari laman web https://ukcg.moe.gov.my/ismp/.
 2. Masukkan no kad pengenalan dan kata laluan.
 3. Klik butang “Hantar.”
 4. Semak keputusan ujian.

Pertanyaan Lanjut

Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) konsisten dalam melaksanakan pemilihan calon guru yang berminat, berkelayakan dan berkualiti bagi memenuhi aspirasi Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK 2012) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Sila hubungi alamat berikut sekiranya mempunyai pertanyaan lanjut:
JABATAN PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN,
PUSAT HAL EHWAL PELAJAR,
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KPM
No. Telefon : : 03-8312 6720/ 6693/ 6731/ 6768/ 6719/ 6760
Emel : | [email protected] |

Info lanjut mengenai ujian ini, sila layari laman web https://pismp.moe.gov.my/spcg_faq.cfm.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: