Permohonan HLP, CBBP TB & HLPS Guru KPM 2024

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan membuka permohonan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berhasrat ingin memohon Hadiah Latihan Persekutuan (HLP), Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBP TB), dan Hadiah Latihan Persekutuan Separuh Masa/Sambilan (HLPS) ambilan tahun 2024.

Untuk makluman, HLP ialah kemudahan yang diberikan kepada PPP untuk mendapatkan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) bagi mengikuti pengajian kursus-kursus jangka panjang secara sepenuh masa di peringkat Sarjana dan Kedoktoran di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Dalam Negara.

Bagi HLPS pula, kemudahan ini ditawarkan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan bagi mengikuti pengajian di peringkat Kedoktoran dan Sarjana di IPTA secara separuh masa namun tidak bercuti belajar dan masih menjalankan tugas di sekolah/jabatan/bahagian/kementerian seperti biasa.

Tarikh Permohonan

Tarikh permohonan yang akan dibuka kepada PPP untuk memohon HLP/SPADA/CBBP TB/HLPS adalah pada 21 Disember 2023 hingga 18 Januari 2024.

Syarat Permohonan

Syarat permohonan yang ditetapkan bagi permohonan adalah seperti berikut:

Syarat Akademik

Syarat akademik yang ditetapkan pula bagi pemohon HLP/SPADA/CBBP TB/HLPS adalah seperti berikut:

 1. Sarjana
Purata Nilaian Gred Kumulatif (PNGK) atau setarafTempoh Minimum Pengalaman Bekerja
2.00-2.4910 tahun
2.50-2.995 tahun
3.00 dan ke atas3 tahun

2. Kedoktoran

Purata Nilaian Gred Kumulatif (PNGK) atau setaraf Tempoh Minimum Pengalaman Bekerja
Lulus Peringkat Sarjana3 tahun

Syarat Lain

Selain itu, pemohon juga tertakluk kepada syarat lain iaitu:

i) Permohonan Ke Luar Negara

 1. Tawaran ini hanya terbuka kepada Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) peringkat pengajian Ijazah Kedoktoran Falsafah (PhD) dan Ijazah Kedoktoran Pendidikan (EdD) sahaja.
 2. Pemilihan universiti adalah seperti yang berikut:
  – Senarai Type A dan Type B dalam Top Global Universities (The Top Global University Project) bagi pengajian di Jepun.
  – Senarai kedudukan 100 teratas secara keseluruhan atau 10 teratas mengikut bidang dalam The Times Higher Education (THE) World University Rankings; atau
  – Senarai kedudukan 100 teratas secara keseluruhan atau 10 teratas mengikut bidang dalam Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings.
 3. Telah memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti termasuk syarat kelulusan bahasa Inggeris dan/ atau bahasa lain mengikut keperluan universiti. Sebarang kos peperiksaan tidak akan ditanggung oleh KPM.
 4. Calon berjaya perlu memastikan segala syarat universiti dipenuhi dan semua persediaan dibuat sebelum berangkat ke luar negara.
 5. Sekiranya PPP gagal memenuhi syarat yang ditetapkan, maka tawaran/ kelulusan ini adalah terbatal secara automatik.

ii) Permohonan Ijazah Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah) [SPADA]

 1. Program SPADA bertujuan melahirkan guru terlatih dan berkepakaran dalam menangani masalah dalam kalangan pelajar terutamanya melibatkan penyalahgunaan dadah di sekolah. Fokus pengajian program ini adalah untuk memberi penekanan kepada elemen pencegahan dadah.
 2. PPP hendaklah memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang seperti yang berikut:
  (a) Kaunseling/Bimbingan dan Kaunseling;
  (b) Psikologi;
  (c) Pendidikan Islam;
  (d) Pendidikan Sivik;
  (e) Pendidikan Moral; atau
  (f) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan; atau

  Guru yang memegang jawatan sebagai Guru Bimbingan dan Kaunseling lantikan dalaman dalam tempoh sekurangkurangnya tiga tahun; atau

  Guru yang memegang jawatan sebagai Ketua Guru Disiplin dalam tempoh sekurang-kurangnya tiga tahun.
 3. PPP perlu bersedia ditempatkan semula di mana-mana bahagian/jabatan/institusi di bawah KPM setelah tamat pengajian mengikut keperluan KPM.

Cara Memohon

Untuk membuat permohonan, pemohon perlu membuat permohonan menerusi langkah-langkah berikut:

 1. Layari pautan atas talian https://epenawaran.moe.gov.my/.
 2. Lengkapkan semua maklumat yang diperlukan dan klik butang ‘Masuk.’
 3. Setelah masuk, lengkapkan semua maklumat berikut:
  – Maklumat program
  – Maklumat peribadi
  – Maklumat akademik
  – Maklumat perkhidmatan
  – Maklumat pencapaian
  – Maklumat penjagaan
 4. Lengkapkan perakuan untuk melengkapkan permohonan.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web https://epenawaran.moe.gov.my/.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: