Category Info

e-Lembaga Peperiksaan: Permohonan Sijil Peperiksaan Online

e-lembaga-peperiksaan

Jika anda kehilangan sijil peperiksaan anda, jangan risau kerana anda boleh mendapatkan semula sijil tersebut melalui e-Lembaga Peperiksaan. e-Lembaga Peperiksaan merupakan sistem secara atas talian yang diwujudkan bagi memudahkan orang ramai membuat permohonan tuntutan terhadap sijil peperiksaan mereka yang hilang.…

Garis Panduan Penubuhan Sekolah Swasta KPM

penubuhan-sekolah-swasta

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mewujudkan garis panduan penubuhan sekolah swasta bagi individu atau pihak yang ingin menubuhkan sekolah swasta di dalam negara. Semua jenis sekolah swasta adalah diwajibkan berdaftar mengikut seksyen 79 di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).…

idMe: Sistem Pengurusan IDentiti KPM

idme

Sistem Pengurusan IDentiti (IdMe) adalah sistem menjadi repositori utama bagi menyimpan dan mengesahkan semua kelayakan pengguna Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Ini termasuk kakitangan dari lain-lain Kementerian/Agensi/Institusi Swasta, pelajar, ibu bapa, penjaga, pendidik, pengusaha institusi, dan orang awam. Untuk setiap kelayakan…

MySG: Garis Panduan Tadbir Urus Sekolah KPM

mysg

Bagi memastikan tadbir urus sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) beroperasi dengan baik, satu garis panduan iaitu Malaysian School Governance (MySG) telah diperkenalkan. MySG adalah satu garis panduan pengurusan sekolah yang komprehensif dan sistematik bertujuan untuk mengatasi isu kekaburan…

Login SSO KPM: Sistem Pengurusan Sekolah

sso-kpm

Bgai meningkatkan kualiti pengurusan sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan satu lagi sistem iaitu Sistem Pengurusan Sekolah menerusi Single Sign On (SSO). Mengapa SSO digunakan di dalam Sistem Pengurusan Sekolah ini? Sebelum itu, kita perlu memahami terlebih dahulu maksud…

10 Tips Cemerlang & Berjaya Ketika Belajar Dari Rumah

10-tips-belajar

Pembelajaran dari rumah kini menjadi suatu norma baharu yang perlu dihadapi oleh para murid di sekolah dan pelajar yang berada di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Namun begitu, cabaran pembelajaran di rumah sudah pasti getir kerana murid dan pelajar hanya perlu…