Category Buku Teks

Buku Teks Fizik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

buku teks fizik tingkatan 4

Buku Teks Digital Fizik Tingkatan 4 KSSM ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 4 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Buku ini ditulis berasaskan tiga domain, iaitu pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Buku ini juga dilengkapi dengan…

Buku Teks Kimia Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

buku teks kimia tingkatan 4

Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4 KSSM ini diterbitkan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 4. Di dalam buku teks ini, pelbagai aktiviti dirancang berpandukan pembelajaran berasaskan inkuiri yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid. Melalui penggunaan Buku Teks…

Buku Teks Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

buku teks sejarah tingkatan 4

Buku Teks Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah ini diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang disediakan oleh KementerianPendidikan Malaysia (KPM). Buku ini mengandungi 10 bab berdasarkan tema Pembinaan Negara yang mana tema ini terbahagi kepada tiga tajuk utama. Tajuk…

Buku Teks RBT Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

buku teks rbt tingkatan 3

Buku teks Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 3 ini diterbitkan berpandukan objektif yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran(DSKP) di bawah Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang disediakanoleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks ini diolah berdasarkan empat domain,…

Buku Teks Matematik Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

buku teks matematik tingkatan 3

Buku teks Matematik Tingkatan 3 ini diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Buku ini terdiri daripada 9 bab yang disusun dan dirancang secara sistematik berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tingkatan 3. Pada permulaan bab, murid akan…

Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

buku teks sejarah tingkatan 3

Buku Teks Sejarah Tingkatan 3 diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Buku teks ini merupakan kesinambungan Buku Teks Sejarah Tingkatan 2 dan diperincikan kepada 8 bab berdasarkan tema Kedatangan Kuasa Asing. Kandungan buku teks ini…

Buku Teks RBT Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

buku teks rbt tingkatan 2

Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tingkatan 2 ini diterbitkan dengan berpandukan objektif yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Buku ini digarap dengan teliti dengan menekankan kemahiran berfikir, kemahiran…