Bahasa

Kata Penegas: Ketahui Jenis & Contoh Ayat

kata-penegas

Kata penegas ialah sejumlah perkataan yang memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Ayat yang mempunyai kata ini menunjukkan penekanan terhadap sesuatu perkara yang disebutkan. Kata ini … Read more

Scroll to Top