Category Bahasa

3 Laman Web Terjemahan Bahasa Inggeris Ke Bahasa Melayu

laman-web-terjemahan

Untuk pengetahuan anda, terdapat 3 laman web yang anda boleh gunakan untuk menterjemahkan perkataan atau ayat terjemahan Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu. Menariknya, terjemahan ini tidak memerlukan sebarang bayaran dan ianya percuma kepada semua individu asalkan mereka mempunyai akses kepada…

Kata Seru: Penggunaan & Contoh Ayat

kata-seru

Kata seru adalah kata yang menyatakan perasaan seseorang seperti marah, terkejut, sakit, hairan, sindiran, terperanjat, sedih, hiba, takut, dan lain-lain lagi. Cara penggunaannya atau intonasi orang yang bertutur menggunakan kata seru adalah nada meninggi atau menurun. Kata ini digunakan untuk…

Kata Pemeri: Penggunaan & Contoh Ayat Yang Betul

kata-pemeri

Untuk makluman, menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, kata pemeri ialah unsur yang menjadi perihal kepada predikat atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Dalam erti kata yang lebih mudah, kata pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa…

Cakap Ajuk & Cakap Pindah: Perbezaan & Contoh Ayat

cakap-ajuk-cakap-pindah

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ialah percakapan yang dilaporkan semula secara lisan atau tulisan tanpa mengubah maksudnya. Dalam erti kata yang lain, Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya manakala Cakap pindah ialah perbualan…

Kata Banyak Makna: Senarai & Makna Setiap Perkataan

kata-banyak-makna

Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu maksud atau dalam erti kata yang lain, makna perkataan yang berbagai-bagai ini dibezakan dalam konteks ayat yang berlainan. Kata banyak makna terbahagi kepada tiga bentuk iaitu: Kata dasar Kata berimbuhan…